ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  028762 อำนาจของก.อบต.จังหวัดปลัดอบต.20 มิถุนายน 2551

  คำถาม
  อำนาจของก.อบต.จังหวัด

  เรียนอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงครับ

  พนักงานส่วนตำบลถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวน

  1.คณะกรรมการชุดแรกเห็นควรปลดออก แต่เมื่อส่งเรื่องไปก.อบต.จังหวัด ๆให้ตั้งคณะกรรมการใหม่เนื่องจากขาดคุณสมบัติและไม่แจ้งเรื่องกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ทำให้การสอบสวนทั้งหมดเสียไป   

  2.คณะกรรมการชุดใหม่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ใช่วินัยร้ายแรง เห็นควรตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน แต่เมื่อรายงานไปก.อบต.จังหวัด ยังไม่ทันถึงก.อบต.จังหวัดพิจารณา อนุกรรมการวินัยมีมติส่งเรื่องคืนให้สอบสวนเพิ่มเติมและทบทวนการออกคำสั่งใหม่

  3.คณะกรรมการตาม 2. ได้สอบเพิ่มเติมเห็นว่าเป็นคุณกับผู้ถูกกล่าวหา นายกอบต.จึงทบทวนการออกคำสั่งใหม่โดยลดโทษให้เป็นภาคทัณฑ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 แล้วรายงานไปยังก.อบต.จังหวัด

  4.หลังจากนั้นพรบ.ล้างมลทินฯ มีผลบังคับใช้ ยังไม่ทันถึงก.อบต.จังหวัดพิจารณา แต่อนุกรรมการวินัยมีมติยืนตามคำสั่งตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน

  5.ก.อบต.จังหวัดประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 มีมติให้สอบสวนเพิ่มอีกโดยให้แต่งตั้งนิติกรเพิ่มอีก 2 คน

  ขอรบกวนอาจารย์ดังนี้ครับ

  1.ตามข้อ 3.นายกอบต.สามารถทบทวนการออกคำสั่งใหม่โดยลดโทษให้เป็นภาคทัณฑ์ ได้หรือไม่ครับ เพราะอนุฯบอกว่าคำว่าทบทวนหมายถึงให้หนักกว่าเดิม

  2.เนื่องจากกระบวนการของวินัยไม่ร้ายแรง คือให้นายกสามารถออกคำสั่ง แล้วรายงาน ก.อบต.จังหวัดทราบ หากก.อบต.พิจารณาแล้วเป็นอย่างไรให้นายกปฏิบัติตาม แต่เมื่อนายกมีคำสั่งตัดเงินเดือน 5% เป็นเวลา 3 เดือน และรายงานไปก.อบต.จังหวัดแล้ว หรือ ออกคำสั่งใหม่โดยลดโทษให้เป็นภาคทัณฑ์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 แล้วรายงานไปยังก.อบต.จังหวัดแล้ว กรณีนี้ถือว่าได้รับการล้างมลทินแล้วใช่หรือไม่ครับ

  3.ก.อบต.จังหวัดมีมติให้สอบสวนเพิ่มอีกโดยให้แต่งตั้งนิติกรเพิ่มอีก 2 คน สามารถทำได้หรือไม่ครับ

  ขอขอบคุณครับ

  คำตอบ
  การจะได้รับการล้างมลทินก็ต้องถูกลงโทษและได้รับโทษนั้นไปแล้ว
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  20 มิถุนายน 2551