ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  028434 อ้างถึง : สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.พระศึกษา4 มิถุนายน 2551

  คำถาม
  อ้างถึง : สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.

  สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.

  กรณีผู้ที่ถูกให้ออกจากราชการครูเพราะทุจริต เมื่อปี 2540  ต่อมาเพื่อมี พ.ร.บ.ล้างมลทิน พ.ศ.2550 แล้ว บุคคลดังกล่าวมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายก อบต.ได้หรือไม่ เพราะ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 45 (7) ห้ามมิให้ผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ สมัครรับเลือกตั้ง

  _____________

  เรียน คุณประทุม

     ถ้าว่าโดยกฎหมายล้างมลทิน โทษนั้นก็ถูกลบล้างไปแล้ว  แต่ในสายตาของ กกต.จะยังถือว่า "เป็นผู้เคย" ถูกลงโทษอยู่หรือไม่

  ________________

  เรียน อาจารย์โยมมีชัย

  อาตมาได้เข้ามาอ่านแล้วสงสัยว่า เมื่อเป็นตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 มาตรา 45 (7) ห้ามมิให้ผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่หรือถือว่ากระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ สมัครรับเลือกตั้ง" ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นนั้น กรณีจะไม่ขัดกับ พรบ.ล้างมลทินหรือไม่? ในกรณี ข้างต้น กกต.คือผู้ตัดสิน หรือ ใช้หลักกฏหมายใด เป็นสำคัญในการพิจารณาว่ามีสิทธิหรือไม่มีสิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง?

   

   

  คำตอบ

  เรียน พระนักศึกษา

    ไม่ทราบเหมือนกัน เพราะอำนาจในการวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นของ ก.ก.ต. ท่านจะวินิจฉัยอย่างไร และด้วยเหตุผลใด ก็ยากที่จะเดา


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  4 มิถุนายน 2551