ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  027355 สิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ต่อ)KunKun3 เมษายน 2551

  คำถาม
  สิทธิผู้สมัครรับเลือกตั้ง (ต่อ)

  เรียนท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพ

  ต่อจากคำถามผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  กรณีบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้สมัครรับเลือกตั้งตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ มาตรา 45 (5) จะได้ประโยชน์ตาม พรบ.ล้างมลทินฯ มาตรา 4  โดยถือว่าได้รับการล้างมลทินไปแล้ว นั้น  ดิฉันขอเรียนถามว่า

  1)   เขาจะกลับมาเป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่

  2)   ดิฉันขอความกรุณา  ให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมด้วยค่ะ ว่าท่านมีแนวทางในการวินิจฉัยอย่างไร เพราะยังมีบางท่านเห็นว่า สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ถือเป็นสิทธิ และกรณีดังกล่าวเป็นการได้สิทธิกลับคืนมา  (ซึ่งเดิมต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิเพราะถูกจำคุก 3 ปี และพ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี)  )และตามมาตรา 7 ของ พรบ.ล้างมลทินฯ กำหนดว่า การล้างมลทินตามมาตรา 4 ไม่ก่อให้เกิดสิทธิใด ๆ แก่ผู้ได้รับการล้างมลทิน ดังนั้น ผู้ได้รับการล้างมลทินมาตรา 4  จึงไม่น่าจะได้สิทธินี้กลับคืนมา  แต่โดยส่วนตัวแล้ว  ดิฉันเข้าใจว่าตามมาตรา  7 เป็นกรณีที่ผู้ได้รับการล้างมลทินจะไปเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ จากใครไม่ได้  แต่ก็ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดให้คนอื่นเข้าใจได้

  ขอแสดงความนับถือ

  KunKun

  คำตอบ

  เรียน kunKun

  1. ตอบไปแล้ยว

  2.  เมื่อมาตรา ๔ ของ พรบ.ล้างมลทินบัญญัติไว้ว่า "โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้น ๆ "  ความเป็นผุ้เคยถูกลงโทษจึงหมดสิ้นไป


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  3 เมษายน 2551