ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  027335 สิทธิสมัครรับเลือกตั้งกุลภัสสร์2 เมษายน 2551

  คำถาม
  สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

  เรียนท่านอาจารย์มีชัย

  ดิฉันขอเรียนปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)  ดังนี้   ตาม พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.2545มาตรา 45 (5)  กำหนดว่า  บุคคลที่ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป  และได้พ้นโทษมายังไม่ถึง 5  ปี นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาท  ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  หากผู้ที่ต้องโทษในคดีเกี่ยวกับยาเสพติดโดยถูกตัดสินจำคุก 3 ปี  แต่พ้นโทษมายังไม่ถึง 5 ปี จะนำมาตรา 4 แห่ง พรบ.ล้างมลทินฯ มาใช้เป็นคุณกับผู้สมัครได้หรือไม่คะ

  ขอบคุณค่ะ

   

  คำตอบ
  ใช้ได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 เมษายน 2551