ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  025890 พรบ.ล้างมลทินกระถิน18 มกราคม 2551

  คำถาม
  พรบ.ล้างมลทิน

  ขอประทานกราบเรียน   อาจารย์มีชัย  ฤชุพันธ์  ที่เครารพ

  ความเป็นมา

  ˜ ข้าพเจ้า เป็นลูกจ้างประจำ  ตำแหน่งพนักงานพิมพ์   ของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งถูกร้องเรียนจากผู้รับจ้างว่าเรียกรับเงินค่าลงนามในสัญญา / ค่าเซ็นสัญญาและถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง  ซึ่งการสอบสวนมีการบิดเบือนข้อเท็จจริง และมีความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัย ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยได้ดำเนินการสอบสวนแล้ว     มีความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาให้ยุติเรื่อง แต่ในที่สุดข้าพเจ้าถูกคำสั่งลงโทษปลดออกจากราชการ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ กรณีเรียกรับเงินจากผู้รับจ้างเพื่อเป็นค่าจัดเตรียมเอกสารจัดทำสัญญาจ้าง  เป็นการกระทำความผิดวินัยร้ายแรง

  ˜   ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าไม่เคยกระทำความผิดตามที่ถูกลงโทษแต่อย่างใด

  ˜  ต่อมาข้าพเจ้าได้ยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงต้นสังกัดให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าว

          ซึ่งเลขานุการ  อ.ก.พ.  กระทรวงต้นสังกัด  มีความเห็นให้ยกเลิกคำสั่ง   

          แต่   อ.ก.พ.  กระทรวง กลับมีความเห็นให้ยกอุทธรณ์

  ˜  ต่อมาข้าพเจ้าได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเชียงใหม่   ซึ่งศาลปกครองเชียงใหม่

         มีคำพิพากษายกฟ้อง

  ˜  ต่อมาข้าพเจ้าได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา

   

  ข้าพเจ้าขอประทานกราบเรียนถาม  อาจารย์มีชัย  ฤชุพันธ์  ดังนี้  ว่า...

  ๑.  ข้าพเจ้าจะขอกลับเข้ารับราชการ    ตาม  พ.ร.บ.  ล้างมลทิน  ได้หรือไม่

  ๒.  หากกลับเข้ารับราชการได้  เงินเดือนระหว่างที่ถูกปลดออกจากราชการ

          ข้าพเจ้าจะได้รับกลับคืนหรือไม่

  ๓.  ขั้นเงินเดือนระหว่างที่ถูกปลดออกจากราชการ  ข้าพเจ้าจะได้รับหรือไม่

  ๔.  เงินรางวัลระหว่างที่ถูกปลดออกจากราชการ   ข้าพเจ้าจะได้รับหรือไม่

  อนึ่ง   หากสามารถกลับเข้ารับราชการได้    ข้าพเจ้าขอประทานอนุญาตนำคำตอบ

  ของท่านไปใช้ประกอบในการขอกลับเข้ารับราชการด้วย

   

  ขอความเมตตา  อาจารย์มีชัย  ฤชุพันธ์    ตอบโดยด่วน

                                                              ขอแสดงความเคารพ

   

   

  คำตอบ

  เรียน คุณกระถิน

   การที่เป็นลูกจ้าง เมื่อออกจากราชการไปแล้ว ไม่อาจขอกลับเข้ารับราชการได้ ไม่เหมือนกับข้าราชการซึ่งเขาขอกลับเข้ารับราชการได้   สำหรับกรณีของคุณนั้น แม้คุณจะอาจสมัครเข้าทำงานใหม่ได้ เพราะได้รับการล้างมลทินแล้ว แต่ทางราชการจะรับหรือไม่ย่อมสุดแต่ว่าราชการมีตำแหน่งหน้าที่ว่างหรือไม่ มีความจำเป็นจะรับคุณหรือไม่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณถูกลงโทษฐานทุจริต ทางราชการอาจถือว่าเป็นการบกพร่องในศิลธรรมอันดีจนไม่อาจรับเข้าทำงานได้ ก็ได้  สำหรับคำถาม ข้อ 2 - 4 นั้น ถึงแม้จะได้กลับเข้าทำงานใหม่ ก็ไม่ได้สิทธิต่างๆ ดังกล่าว


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 มกราคม 2551