ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
  • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
  •  
  • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
  •  
  • ค่าส่วนกลาง
  •  
  • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
  •  
  • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
  • อ่านทั้งหมด
    มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
     
         ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
    คำสำคัญ
    ค้นหาใน
     
    เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

    ปิดหน้าต่างนี้
    คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
    025196 ไม่จ่ายค่าเช่า หรือไม่ตรงกำหนดบ่อยๆบารมี14 ธันวาคม 2550

    คำถาม
    ไม่จ่ายค่าเช่า หรือไม่ตรงกำหนดบ่อยๆ

    ผู้เช่าอาคารพาณิชย์ไม่จ่ายค่าเช่า หรือไม่ตรงกำหนดบ่อยๆ สัญญาว่าจะเช่าไม่น้อยกว่า 3 ปีระบุ ถ้าออกก่อนภายใน 3 ปี จะชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ให้เช่าอยากให้อยู่ต่อเพราะได้ราคาดี แต่ผู้เช่าน่าจะต้องการเลิกสัญญา (สัญญาทำกันเอง ไม่ได้ทำต่อหน้าจนท.)

    คำถาม:

     1.ในฐานะผู้ให้เช่าควรทำอย่างไรให้ได้ค่าเช่าตามกำหนดเวลา

    2.ถ้าผู้เช่าเลิกก่อน 3 ปี จะต้องชำระค่าเช่า ในส่วนที่เหลือจนครบ 3 ปี หรือไม่ ไม่ว่าจะใช้อาคารหรือไม่ก็ตาม

    3.ถ้าในสัญญาระบุให้ผู้ใหเช่าสามารถปิดล็อคอาคาร ในกรณีผู้เช่าผิดสัญญา สามารถทำได้ทันทีที่ผิดสัญญา หรือต้องแจ้งเป็นลายลักษณือักษรก่อน

    คำตอบ

    1. คอยติดตามทวงถาม ถ้าไม่อยากทวงถามก็บอกเลิกสัญญา

    2. ขึ้นอยู่กับข้อความในสัญญาว่าตกลงกันอย่างไร

    3. ต้องแจ้งก่อน


    มีชัย ฤชุพันธุ์
    14 ธันวาคม 2550