ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  025052 พรบ.ล้างมลทินน้อย8 ธันวาคม 2550

  คำถาม
  พรบ.ล้างมลทิน

  เรียน ท่านมีชัย

  ดิฉันขอรบกวนตอบคำถามซัก 6 ข้อนะค่ะ เพราะดิฉันสงสัยมาก

  1. ข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัย โทษไล่ออกจากข้าราชการไปแล้ว ก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2550 หลังจากการได้รับการล้างมลทิน ตาม พรบ. ล้างมลทินแล้ว สามารถขอกลับเข้ารับราชการได้เลยหรือไม่ หลังจากที่ พรบ. มีผลบังคับใช้ (5 ธ.ค. 2550 เป็นต้นไป)

  2. อำนาจในการในกลับเข้ารับราชการ เด็ดขาดอยู่ที่ใคร

  3. ถ้าหากส่วนราชการดำเนินการในการขอกลับเข้ารับราชการให้ล่าช้าเกินไป (7 วัน) เราสามารถร้องเรียนหรือดำเนินการได้อย่างไร

  4. มรขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างไรบ้าง ในการขอกลับเข้ารับราชการ (กรณีถ้าหากส่วนราชการเดิม ต้องการจะรับกลับเข้ารับราชการ)

  5. เมื่อได้รับการล้างมลทิน และได้กลับเข้ารับราชการแล้ว จะได้รับเงินเดือนหรือเงินโบนัสที่ไม่ได้รับในปีที่ผ่ามาหรือย้อนหลังคืนหรือไม่ (เนื่องจากขณะที่กำลังถูกดำเนินการทางวินัยได้ถูกงดขั้นเงินเดือนและโบนัส) ซึ่ง พรบ.ล้างมลทิน ตามมาตรา 5. ระบุว่า ให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูกลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยในกรณีนั้นๆ)

  6. ตามมาตรา 7 การล้างมลทิน ตามาตรา 4,5 ไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์แก่ผู้ได้รับการล้างมลทิน ในวันที่จะเรียกร้องสิทธิ์หรือประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ในที่นี้สิทธิหรือประโยชน์ใดๆ (หมายถึงอะไร หมายความว่าอย่างไร คำว่า สิทธิ เช่นอะไรบ้าง)

  คำตอบ

  เรียน คุณน้อย

  1. โดยหลักแล้ว เมื่อได้รับการล้างมลทินแล้ว ก็ย่อมมีสิทธิขอกลับเข้ารับราชการได้ แต่การขอกลับเข้ารับราชการนั้น เป็นเรื่อง ๒ ฝ่าย คือ ผู้ขอกลับ กับส่วนราชการ ซึ่งต้องมีความต้องการตรงกัน และมีตำแหน่งและอัตราว่าง นอกจากนั้น ยังขึ้นอยู่กับความผิดที่ได้กระทำ ถ้าความผิดนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับศีลธรรม แม้จะได้รับการล้างมลทินโทษไปแล้ว แต่ก็อาจถูกปฏิเสธเพราะเหตุบกพร่องต่อศีลธรรมอันดีซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งในการเข้ารับราชการได้

  2. อยู่ที่ส่วนราชการ

  3. ไม่ได้ เพราะไม่ใช่สิทธิเด็ดขาดของผู้ขอกลับเข้ารับราชการ

  4. ไปทำหนังสือยื่นคำร้องขอกลับเข้ารับราชการต่อส่วนราชการนั้น

  5. ไม่มีสิทธิ เพราะการล้างมลทินไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิในการเรียกร้อง

  6. เช่น ขอบำเหน็จบำนาญไม่ได้ หรือขออะไรอย่างที่ขอมาในข้อ 5 ไม่ได้  อันที่จริงเรื่องนี้เคยตอบมาหลายครั้งแล้ว ถ้าเข้าไปดูคำตอบของรายอื่น ๆ ก็จะทราบได้ ในหัวข้อ "ล้างมลทิน"

   


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  8 ธันวาคม 2550