ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  024971 พรบ.ล้างมลทินฯพ.ศ.2550กับการสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่นคนท้องถิ่น5 ธันวาคม 2550

  คำถาม
  พรบ.ล้างมลทินฯพ.ศ.2550กับการสมัครรับเลือกตั้งท้องถิ่น

  กราบเรียนท่านอาจารย์มีชัย

        เคยถูกลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการมาแล้วเมื่อ พรบ.ล้างมลทินฯ   พ.ศ.2550มีผลบังคับใช้ในวันที่ตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2550จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หรือไม่และในกรณีพรบ.ล้างมลทิน พ.ศ.2550 มาตรา 7 การล้างมลทินตามมาตรา 4และมาตรา 5ไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผูที่ได้รับการล้างมลทินในอันที่จะเรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น

      ขอถามท่านว่าสิทธิหรือผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นของผู้ที่ได้รับการล้างมลทินในที่นี้หมายถึงอะไรบ้างช่วยยกตัวอย่างไว้เป็นกรณีศึกษาด้วยและมีผลกระทบต่อสิทธิที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือไม่เพราะกำลังจะลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยหน้า

      ท้ายนี้ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่กรุณาตอบข้อหารือและให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแก่ประชาชนโดยทั่วไปด้วยดีเสมอมา

    ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

  คนท้องถิ่น

      

  คำตอบ
  เช่น การเรียกบำนาญ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  5 ธันวาคม 2550