ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051227 ค้ำประกันนายสมชาย ใจซื่อ19 ตุลาคม 2558

  คำถาม
  ค้ำประกัน
  ผมรับราชการได้ไปค้ำประกันเงินกู้สหกรณ์(ของหน่วยงานราชการ)  ในสัญญค้ำประกันระบุว่า หากผู้่กู้ไม่ชำระหนี้เงินกู้  ผู้ค้ำประกัีนยินยอมให้สหกรณ์ดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินเดือนของผู้คำประกันชำระหนี้เงินกู้แทนผู้กู้ได้   ต่อมาสหกรณ์ฟ้องผู้กู้และผู้คำประกันและได้มีคำพิพากษาแล้ว  ถามว่าสหกรณ์ยังสามารถให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันได้หรือไม่ (ยังไม่มีการออกหมายบังคับคดี)
  คำตอบ
  ก็ผู้ค้ำประกันลงนามยินยอมไว้แล้ว เขาก็ย่อมทำได้ 
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 ตุลาคม 2558