ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045382 ผู้ค้ำประกันจะต้องร่วมเข้ารับผิดชอบหรือไม่นายวิชิต ทองสุทธิ์25 กรกฎาคม 2554

  คำถาม
  ผู้ค้ำประกันจะต้องร่วมเข้ารับผิดชอบหรือไม่

  เรียน อาจารย์มีชัย

         ด้วยข้าพเจ้า นาย ก ได้ไปค้ำประกันรถยนต์ให้กับเพื่อน นาย ข ตามสัญญาการซื้อ-ขายแบบมีเงื่อนไขบังคบ ต่อมาเพื่อน นาย ข ไม่ได้ส่งค่างวดติดต่อกันเกิน 3 งวด บริษัทได้มีหนังสือบอกยกเลิกสัญญา พร้อมกับให้นำทรัพย์สิน(รถยนต์) คืนทางบริษัท ซึ่งข้าพเจ้า นาย ก ได้นำพนักงานของบริษัทไปยึดรถยนต์ที่บ้านของเพื่อน นาย ข เพื่อนำคืนทางบริษัท  

         ซึ่งต่อมาข้าพเจ้า นาย ก ได้รับหนังสือแจ้งการไถ่ถอน/ขายทอดตลาด จากบริษัท

         ซึ่งเว้นระยะเวลาอีกช่วงหนึ่ง ก็มีหนังสือจากบริษัท แจ้งค่างวดและหนังสือบอกยกเลิกสัญญาครั้งที่ 2 

         ซึ่งข้าพเจ้าได้สอบถามจากพ่อของ นาย ข ว่า นาย ข ได้มีการไปไถ่ถอน แล้ว นำรถยนต์ไปขายให้กับ นาย ค ซึ่งกระบวนการไถ่ถอน/ขายทอดตลาด นั้น ข้าพเจ้า นาย ก ไม่ได้มีส่วนได้เสียและรับรู้ของกระบวนไถ่ถอน/ขายทอดตลาด ของ นาย ข แต่อย่างใด  คำถามจึงเกิดขึ้นว่า

         1. ข้าพเจ้า นาย ก ต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่จะเกิดขึ้นหรือไม่ กรณีมีการฟ้องร้องจากทางบริษัท

         2. ในเมื่อหนังสือสัญญามีการยกเลิกแล้ว พร้อมกับนำทรัพย์สินส่งคืนทางบริษัท สัญญาดังกล่าว สามารถนำมากล่าวอ้างอิงกับกับการยกเลิกสัญญาครั้งที่ 2 อีกหรือไม่

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                        ของแสดงความนับถือ

                                                                  วิชิต

  คำตอบ

  1. ความรับผิดชอบของคุณขึ้นอยู่กับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง เช่น ถ้า บริษัทยึดรถกลับไปแล้ว นำรถไปขาย (แม้นาย ข.จะเป็นคนมาซื้อไป) หากได้เงินไม่ครบถ้วน คุณก็คงยังต้องรับผิดชอบในส่วนที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยที่ค้างชำระ  แต่ถ้า เมื่อบริษัทยึดรถไปแล้ว นาย ข.ได้นำเงินไปชำระหนี้จนครบถ้วนและนำรถออกมา แล้วเอาไปขาย หนี้เดิมก็ระงับไปแล้ว คุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบอีก

  2. การยกเลิกสัญญาไม่ได้ทำให้สัญญาค้ำประกันสิ้นสุดลง ความรับผิดชอบของคุณจึงยังมีอยู่อย่างเดิม  เว้นแต่กรณีที่ว่ามาตามข้อ 1.


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 กรกฎาคม 2554