ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  028564 หนังสือค้ำประกันของธนาคารสุรศักดิ์11 มิถุนายน 2551

  คำถาม
  หนังสือค้ำประกันของธนาคาร

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย

  ผมมีปัญหาจะเรียนถามดังนี้ ส่วนราชการทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับเอกชน โดยมีธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการทำงานไว้ ต่อมาผู้รับจ้างทิ้งงาน ซึ่งคิดค่าปรับตามสัญญาแล้ว ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท หนังสือค้ำประกันของธนาคาร วงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เช่นนี้ ส่วนราชการต้องเรียกให้ธนาคารชำระเงินค่าปรับตามหนังสือค้ำประกันก่อนหรือไม่ ก่อนที่จะฟ้องเรียกค่าปรับจากผู้รับจ้าง หรือต้องฟ้องรวมกันทั้งผู้รับจ้างและธนาคารผู้ค้ำประกัน    ขอบพระคุณครับ

  คำตอบ

  เรียน คุณสุรศักดิ์

     ต้องเรียกให้ธนาคารชำระก่อน เมื่อเขาไม่ชำระแล้วจึงฟ้อง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  11 มิถุนายน 2551