ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  025641 การเวณคืนpp7 มกราคม 2551

  คำถาม
  การเวณคืน
  หน่วยงานของรัฐบาลมีกฎเกณฑ์ หรือใช้หลักเกณฑ์อะไรเป็นเกณฑ์ในการจ่ายค่าทดแทนที่ดินให้กับประชา
  ชน เหตุใดการเวนคืนที่ดิน และมีหน่วยงานใดบ้างที่จะสามารถตรวจสอบเรื่องการจ่ายค่าทดแทนที่ดินใ
  ห้แก่ประชาชนผู้ถูกรอนสิทธิ์จาการเวนคืนที่ดินเพื่อก่อสร้างเสาและพาดสายไฟฟ้าแรงสูง และเหตุใด
  กฟผ จึงได้อภิสิทธิ์ไม่ต้องจ่ายค่าทดแทนในส่วนของรัศมีที่เป็นอันตรายและเนื้อที่ที่ประชาชนเห
  ลือน้อยจนใช้ประโยชน์ไม่ได้ และเหตุใดประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาชนจึงกำหนดราค
  าขายที่ดินตนเองไม่ได้ ขอบคุณสำหรับทุกคำตอบ
  คำตอบ
  การเวนคืนที่ดินก็คือการบังคับซื้อเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมบางประการ  โดยรัฐต้องชดใช้ค่าเวนคืนให้โดยถือเอาราคาประเมินเป็นเกณฑ์ แต่ถ้าผู้ถูกเวนคืนไม่พอใจ ก็อาจอุทธรณ์ และฟ้องร้องต่อศาลได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  7 มกราคม 2551