ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052909 การปิดประกาศแจ้งผู้มีส่วนได้เสียคุณา18 มิถุนายน 2561

  คำถาม
  การปิดประกาศแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย

          ด้วยมีปัญหาในการปิดหนังสือแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย กรณี จะเพิกถอนรายการจดทะเบียนในโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เนื่องจากไม่สามารถแจ้งผู้มีส่วนได้เสียโดยทำเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ได้ ซึ่งตามกฎกระทรงกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสอบสวน และการพิจารณาเพิกถอนหรือแก้ไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม หรือการจดแจ้งเอกสารรายการจดทะเบียนโดยคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย พ.ศ. 2553 ข้อ 10 กำหนดดังนี้

     "ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้โอกาสคัดค้่าน ให้คณะกรรมการสอบสวนแจ้งผู้มีส่วนได้เสียโดยปิดหนังสือแจ้งไว้ในที่เปิดเผยสามารถเห็นได้ชัดเจน ณ สำนักงานที่ดิน สำนักงานเขต ที่วาการอำเภอหรือที่ว่าการกิ่งอำเภอ ที่ทำการแขวงหรือที่ทำการกำนันท้องที่ สำนักงานหรือที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งงที่ดินนั้นตั้งอยู่ และในบริเวณที่ดินนั้นแห่งละหนึ่งฉบับ.."

            ปัญหาคือ การปิดหนังสือแจ้งผู้มีส่วนได้เสีย  ตามข้อ 10 ของกฎกระทรวงดังกล่าวกรณีเพิกถอนรายการจดทะบียนในโฉนดที่ดินซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร นอกจากจะปิดที่สำนักงานที่ดิน สำนักงานเขตแล้ว ยังจะต้องปิดหนังสือแจ้งที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกหรือไม่ อีกฝ่ายมองว่าสำนักงานเขตเป็นที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว แต่อีกฝ่ายเห็นว่าต้องปิดที่ศาลาว่าการ กทม ด้วย ขอเรียนถามอาจารย์ครับ เพราะถ้าปิดไม่ครบสถานที่อาจมีผลให้กระบวนการไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

   


  คำตอบ
  ก็เขากำหนดให้ปิดแห่งละหนึ่งฉบับ ก็ติดเสียให้ครบสิ จะไปเว้นทำไมล่ะ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 มิถุนายน 2561