ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052512 ไปศาลนงนุช18 มิถุนายน 2560

  คำถาม
  ไปศาล
  ที่นา เป็น นส3 ที่ออกทับที่สาธารณะประโยชน์ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ แล้วพิพาท เขตแดนกับข้างเคียง ที่นาเป็น นส3 (สาธารณะประโยชน์) เหมือนกัน
  1.สามารถไปฟ้องศาล เรื่องเขตแดน ตามพื้นที่ นส3 ได้หรือไม่เพื่อพิทักษ์ สิทธิครอบครองที่ทำกิน ฟ้องระหว่างราษฎรกับราษฏร
  2.หากฟ้องศาล จะถูกยืดที่นาหรือไม่ (ที่ดินบอกว่าอาจถูกเพิกถอนสิทธิ และ คนที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทั้งหมู่บ้านจะถูกยึดไปด้วย  ครอบครัวยังอยากทำนาในพื้นที่นี้ค่ะ และไม่อยากให้ครอบครัวอื่นๆ เดือดร้อน เรื่องถูกยึดทำกินค่ะ)
  คำตอบ

  1. ฟ้องได้

  2. ถ้าเป็นคดีระหว่างกันเอง คุณก็มีสิทธิที่จะไม่ให้ใครมารุกล้ำที่ดินที่คุณถือครองหรือใช้ประโยชน์อยู่ได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 มิถุนายน 2560