ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  051683 ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินสุพัตรา23 กุมภาพันธ์ 2559

  คำถาม
  ค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน
  จากมติคณะรัฐมนตรี "ค่าธรรมเนียมตามมาตรการ ลดเหลือ 0.01%  ผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 เป็นระยะเวลาหกเดือนโดยมีหลักเกณฑ์ตามมาตรการ ในข้อ 6. ผู้โอนและผู้รับโอน ผู้จำนองและผู้รับจำนอง เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ในที่นี้ หากเป็นการโอนที่ดินโดยเสน่หา อายกให้หลาน จะเข้าข่ายนี้ด้วยหรือไม่คะ  ขอบคุณค่ะ 

  คำตอบ
  ถ้าเฉพาะข้อความที่คุณบอกมา ก็รวมถึงการโอนโดยเสน่หาด้วย เว้นแต่ในมตินั้นจะกำหนดรายละเอียดที่แตกต่างจากที่คุณบอก
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 กุมภาพันธ์ 2559