ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049940 การออกกฎของหมู่บ้านจะทำได้หรือไม่คนทะเบียน8 เมษายน 2557

  คำถาม
  การออกกฎของหมู่บ้านจะทำได้หรือไม่

  เรียน ท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง

         ผมมีปัญหาที่ได้รับฝากมาจากคณะกรรมการหมู่บ้านที่อยากขอคำชี้แนะจากท่านอาจารย์ กล่าวคือในหมู่บ้านซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับประชาชนใช้ร่วมกัน มีหลักฐานหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงจำนวนเนื้อที่ประมาณสามร้อยไร่ ในช่วงฤดูฝนจะมีเห็ดโคนขึ้นจำนวนมาก ซึ่งทุกปีที่ผ่านมาจะมีคนต่างถิ่นจำนวนมากมาจากจังหวัดอื่นเข้ามาเก็บเห็ดไปขาย สร้างรายได้เป็นจำนวนมากโดยไม่ได้บอกกล่าว/ขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านโดยไม่สนใจ จนชาวบ้านหมู่บ้านนั้นเปรียบตัวเองว่ากลายเป็นชนกลุ่มน้อย และได้ร้องขอให้ผู้หญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านออกกฎหมู่บ้านห้ามคนต่างถิ่นเข้ามมาเก็บเห็ดโคนโดยไม่ได้รับอนุญาต หากมีผู้ฝ่าฝืนก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังจะให้เรียกเก็บเงินจากผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เก็บเห็ดเพื่อเป็นรายได้ของหมู่บ้านสำหรับประกอบกิจการสาธารณะ ประเด็นที่ใคร่ขอหารือและขอคำแนะนำจากท่านอาจารย์ก็คือ

         ๑. ผู้ใหญ่บ้านหรือคณะกรรมการหมู่บ้าน สามารถออกกฎของหมู่บ้านเพื่อบังคับบุคคลภายนอกไม่ให้เข้ามากระทำการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของหมู่บ้านที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติดังเช่นกรณีข้างต้น จะได้หรือไม่ และจะมีผลตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร (ลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนได้หรือไม่) ถ้าไม่สามารถกระทำได้ ควรแก้ไขปัญหาอย่างไรจึงจะมีผลบังคับตามกฎหมาย

         ๒. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ซึ่งเป็นทบวงการเมืองและมีหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ในเขตพื้นที่ อบต. จะออกข้อบังคับท้องถิ่นเพื่อจัดโซนนิ่งที่สาธารณประโยชน์ รวมทั้งการจัดเก็บรายได้จากการอนุญาตให้บุคคลเข้าไปเก็บเห็ดในที่สาธารณประโยชน์ได้หรือไม่ อย่างไร

         ขอความกรุณาท่านอาจารย์มีชัย ให้ความกระจ่างตามคำถามข้างต้นและโปรดแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหาตามหลักการของของกฎหมายด้วยครับ ขอขอบพระคุณอย่างสูง     

  คำตอบ

  1.  ผู้ใหญ่บ้านทำไม่ได้  แต่ อบต. ที่ดูแลที่ดินนั้นอาจทำได้

  2.  ถ้าออกเป็นข้อบัญญัติตำบล ก็ทำได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  8 เมษายน 2557