ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049420 การครอบครองปรปักษ์ผู้อยากรู้19 กรกฎาคม 2556

  คำถาม
  การครอบครองปรปักษ์

  นาง ก.เจ้าของโฉนดที่ดิน  เดิมได้ปลูกต้นลำไย  ต้นสัก ต่อมาได้ให้น้องชายสร้างบ้านอยู่ในที่ดินของตนเองโดยไม่ได้ทำหนังสือใด ๆ ทั้งสิ้น  ที่ดินนี้ไม่มีสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด ซึ่งน้องชายได้ตัดต้นไม้ที่นาง ก ปลูกไว้ท้ิง  ได้ไปยื่นเรื่องเพื่อขออนุญาตสร้างบ้านกับเทศบาลในที่ดินนาง ก ซึ่งนาง ก.ได้เซ็นยินยอมอนุญาตในฐานะเจ้าของที่ดินให้สร้างบ้านในที่ดิน ในปี 2549 และได้ให้เงิน จำนวน 100,000 บาท ช่วยสร้างบ้านให้น้องชาย (เฉพาะของนาง ก)  และเงินของน้องชายบางส่วน ร่วมกันสร้างบ้านหลังดังกล่าว   ถ้าอยู่ครบ 10 ปี กรณีนี้น้องชายได้สิทธิการครอบครองปรปักษ์หรือไม่   หากไม่เข้ากรณีครอบครองปรปักษ์  ถ้าต้องการให้เขาเป็นเพียงผู้อาศัยไม่มีสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ที่ดินของนาง ก. จะต้องทำอย่างไร

  คำตอบ

  ลำพังการเข้าอยู่อาศัยในที่ดินของคนอื่น ไม่ทำให้เกิดการครอบครองปรปักษ์โดยอัตโนมัติ  การจะได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ จะต้องปรากฏว่าเขาได้ครอบครอบโดยสงบ โดยเปิดเผย โดยแสดงเจตนาว่าเป็นเจ้าของ ติดต่อกันเป็นเวลา ๑๐ ปี

  ถ้าต้องป้องกันมิให้เขาแอบอ้างในภายหลังได้ ก็ให้เขามาทำสัญญาขออยู่อาศัย ลงลายมือชื่อของเขาไว้เป็นหลักฐาน แล้วเก็บใส่กรอบแขวนไว้ข้างฝาบ้านให้ดี


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 กรกฎาคม 2556