ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049307 ผู้ขายที่ดินบอกเลิกสัญญาสมชาย21 มิถุนายน 2556

  คำถาม
  ผู้ขายที่ดินบอกเลิกสัญญา

  1. ผมทำสัญญาจะซื้อขายหรือสัญญาวางมัดจำที่ดิน1แปลง โดยผมเป็นฝ่ายซื้อในราคา 4,000,000บาท ผู้ขายเป็นผู้เขียนสัญญา ผมวางมัดจำจำนวนเงิน 2,000,000บาท ในสัญญาระบุไว้ทำการโอนที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ ณ ที่ดินจังหวัดให้แก่ผู้ซื้อ ณ วันที่ 7 ก.ค.56 ส่วนเงินที่เหลือจะชำระในวันโอนกรรมสิทธิ์ ในสัญญามีเขียน หมายเหตุ ถ้าการโอนมีปัญหาประการใดที่ทำให้โอนไม่ได้ผู้ขายยอมคืนเงินมัดจำภายใน 30วัน

  2.เมื่อสัญญาได้1เดือนผู้ขายมาพบผู้ซื้อขอเลิกสัญญาโดยจะจ่ายเงินให้ 50,000 แต่ผู้ซื้อปฎิเสธ

  3.หลังจากผมทำสัญญาวางมัดจำแปลงที่ดินดังกล่าวประมาณ2สัปดาห์ผมได้ทำสัญญาขายที่ดินให้กับบุคคลอื่นในราคา 6,000,000บาท โดยผู้ซื้อวางมัดจำไว้ 1,000,000บาท และในสัญญาเขียนไว้ถ้าผู้ขายผิดสัญญายอมให้ค่าเสียหายแก่ผู้ซื้อจำนวน2เท่าของจำนวนเงินวางมัดจำ

  ผมขอถามอาจารย์ดังนี้

  1. การกำหนดวันโอนที่ดินในสัญญา 7 ก.ค. 56 ถ้าผู้ขายไม่ดำเนินตามสัญญาผมจะทำอย่างไร

  2. ในสัญญาบอกไว้ถ้าผู้ขายผิดสัญญาไม่ไปทำหนังสือสัญญาและจดทะเบียนตามข้อ1 (ตามแบบฟอร์มหนังสือสัญญาจะซื้อขาย) ผู้ขายยอมให้ผู้ซื้อฟ้องศาล บังคับให้เป็นไปตามสัญญาดังนี้

   - ผมต้องทำอย่างไรครับ และถ้าฟ้องศาลแล้วผลจะเป็นอย่างไร

  3. สัญญาที่ผมทำไว้กับผู้ซื้อมีสัญญาปรับ 2เท่า ถ้าผู้ขายผิดสัญญาผมจะทำอย่างไร

  4. ก่อนถึงวันที่ 7 ก.ค. 56 ผมผู้ซื้อจะขอโอนก่อนเวลาได้หรือไม่ จะต้องทำอย่างไร

                                                                      ขอบคุณครับ

  คำตอบ

  1.  ก็ต้องฟ้องเพื่อบังคับให้โอนหรือเรียกเงินมัดจำคืนพร้อมทั้งค่าเสียหาย

  2. ถึงไม่เขียนให้ฟ้อง  ก็ฟ้องได้อยู่แล้ว  ส่วนฟ้องแล้วจะเป็นอย่างไร คงเดาไม่ถูก เพราะขึ้นอยู่กับการดำเนินคดีว่ามีความรูัและความชำนาญเพียงพอหรือไม่

  3. คุณก็คงถูกเขาฟ้อง

  4. ถ้าผู้ขายเขายอม ก็โอนได้ ไม่มีอะไรห้าม แต่ถ้าเขาไม่ยอม คุณก็ต้องรอถึงวันที่กำหนดในสัญญา


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 มิถุนายน 2556