ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048731 ขอชำระหนี้จำนองวิสิทธิชัย6 กุมภาพันธ์ 2556

  คำถาม
  ขอชำระหนี้จำนอง

  เรียน  ท่านอาจารย์มีชัย ที่เคารพ

           ด้วยผมมีปัญหาเกี่ยวกับการเรื่องการชำระหนี้จำนองที่ดิน มีรายละเอียดโดยสังเขปดังนี้  ป้าของผมได้กู้ยืมเงินเจ้าหนี้ เป็นเงินต้น 150,000 บาท โดยจำนองที่ดินมีโฉนดไม่มีสิ่งปลูกสร้างเป็นประกันหนี้เงินกู้ ซึ่งตามสัญญาได้ระบุว่า ให้สัญญาจำนองนี้ถือเป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินด้วย คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15ต่อปี กำหนดส่งดอกเบี้ยชำระเดือนละครั้ง จำนองมีกำหนด 1 ปี โฉนดที่ดินให้เจ้าหนี้ผู้รับจำนองเป็นผู้ยึดถือไว้ สัญญานี้ทำขึ้นและจดทะเบียนจำนอง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย  ปรากฏว่า นับแต่วันทำสัญญาดังกล่าว ป้าของผมไม่เคยชำระดอกเบี้ยและต้นเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามที่กำหนดไว้เลยจนถึงปัจจุบัน และเจ้าหนี้ก็ไม่เคยมีหนังสือทวงถามเช่นกัน เป็นระยะเวลาราว 11 ปีเศษ  ภายหลังน้องสาวผม (ลูกของป้า) ทราบเรื่อง จึงขอเจรจารอมชอมหนี้ดังกล่าวกับเจ้าหนี้ แต่ลูกจ้างของเจ้าหนี้ปฏิเสธไม่ยอมให้เข้าพบและไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหนี้ โดยอ้างว่า เจ้าหนี้มอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบเจรจาเรื่องหนี้เองทั้งหมด และแจ้งว่า หากจะไถ่ถอนจำนอง ป้าของผมจะต้องชำระหนี้รวมดอกเบี้ย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท จึงจะดำเนินการไถ่ถอนจำนองให้ มิฉะนั้น จะฟ้องคดีต่อศาล  ผมเองแม้จะไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว แต่สงสารป้ากับน้องสาวเพราะที่ดินที่จำนองดังกล่าวเป็นที่ปลูกบ้านพักอาศัยด้วย เกรงว่า เจ้าหนี้จะมายึดที่ดินทำให้จะไม่มีที่อยู่อาศัยต่อไป  จึงขอความกรุณาท่านอาจารย์มีชัย โปรดให้คำแนะนำวิธีการทางกฎหมายในการชำระหนี้และไถ่ถอนจำนองที่ดินพ้นจากภาระผูกพันดังกล่าว จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                                          วิสิทธิชัย   

  คำตอบ

  ถ้ามีเงินพร้อมที่จะไถ่ ก็มีหนังสือไปนัดเจ้าหนี้ให้มาที่กรมที่ดินเพื่อที่จะไถ่ถอนจำนองและนำโฉนดมามอบให้  เมื่อถึงวันนัดก็นำเงิน (ควรเป็นเช็คธนาคาร) ไปที่สำนักงานที่ดิน หากเขาไม่มา ก็เก็บเงิน (เช็ค) ไว้ แล้วไปฟ้องศาลเพื่อให้ศาลบังคับให้เขามารับการไถ่ถอน โดยขอให้ศาลสั่งด้วยว่าถ้าเขาไม่มาอีกก็ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของเขา คุณจะได้นำคำพิพากษาไปจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองได้  สำหรับดอกเบี้ยนั้น เขาคิดได้เพียงเฉพาะดอกเบี้ยที่ค้างไม่เกิน ๕ ปี


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  6 กุมภาพันธ์ 2556