ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048635 การครอบครองปรปักษ์นายพันธ์ุศักดิ์ พลอยสุกใส อีเมลล์ navy178.52@hotmail.com22 มกราคม 2556

  คำถาม
  การครอบครองปรปักษ์

  กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง

      ก. ข.และ ค.เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินมีโฉนดแปลงหนี่ง ประมาณ ๒๐ ปีที่ผ่านมา ค.ได้ปลูกบ้าน และทำรั้วล้อม ในมุมด้านขวาของแปลงที่ดิน โดยที่ไม่มีการรังวัดที่ดิน ก.และ ข.ไม่ได้คัดค้าน ต่อมาใน ๑๒ ปีที่ผ่านมา ค.ได้ขายบ้านและที่ดินที่ล้อมรั้วไว้ให้กับ ง.และ ง.ได้เข้าอยู่อาศัยตั้งแต่น้ันมา ง.ต้องการให้ ค.โอนที่ดินให้ แต่ ค.อ้างว่าตามหา ก.และข.ยากจึงยังโอนไม่ได้ ง.จึงฟ้องร้องต่อศาลในท้ายคำฟ้องนะบุตามองค์ประกอบการครอบครองปรปักษ์ คำถาม

  ๑.ค.ได้สิทธิ์ในที่ดินตรงตำแหน่งที่ปลูกบ้านและทำรั้วล้อมไว้หรือไม่

  ๒.มูลเหตุการฟ้องร้องครอบครองปรปักษ์นี้มาจากการซืัอขายที่ไม่สมบูรณ์ การฟ้องนี้เหมาะสม ถูกต้องหรือเปล่า น่าจะฟ้อง ค.ขอแบ่งแยกออกโฉนด

  ๓.ค.และ ง.ซื้อ ขายที่ดินและบ้านกันแต่ไม่ได้ไปทำเอกสารที่สำนักงานที่ดิน มีผลอย่างไรบ้าง

  ๔.สถานภาพของ ค.และ ง.ต่อที่ดินกรรมสิทธิ์รวมผืนนี้เป็นอย่างไร ผู้ครอบครอง ผู้ครอบครองแทน ผู้ครอบครองยึดถือเป็นของตน

  ๕ ง.อยู่ในสถานภาพผู้ครอบครองแทน ค.หรือไม่

  ๖.ถ้า ง.ได้รับการพิจารณาให้มีสิทธิ์ครอบครองปรปักษ์ ค.ยังคงมีกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินอยู่หรือเปล่า

  ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

      นาย พันธ์ุศักดิ์  พลอยสุกใส

  คำตอบ

  1. ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่าง ก.ข.และ ค. หากไม่มีข้อตกลงใด ๆ ที่ดินทั้งแปลงก็เป็นกรรมสิทธิรวมของทั้ง ๓ คน เมื่อไม่มีการตกลงกันว่าจะแบ่งกันอย่างไร ทั้ง ๓ คน ก็มีสิทธิในที่ดินทั้งแปลง แต่ละคนมีสิทธิ ๑ ใน ๓ แต่ไม่อาจระบุได้ว่าที่ดินของใครอยู่ตรงไหน

  2. ไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าใครฟ้องใครในเรื่องการครอบครองปรปักษ์  แต่ ค.ไม่มีสิทธิอ้างการครอบครองปรปักษ์ เพราะการครอบครองปรปักษ์จะต้องเป็นการครอบครองที่ดินของคนอื่น แต่ในเมื่อที่ดินนั้นเป็นของ ค.อยู่ด้วย ค.จึงไม่อาจครอบครองปรปักษ์ที่ดินของตัวเองได้

  3. การซื้อขายโดยไม่ได้จดทะเบียนก็ไม่มีผลอะไรอย่างมากก็เป็นเพียงการจะซื้อจะขาย

  4. ตอบไม่ได้ เพราะไม่รู้ว่าระหว่าง ค. และ ง.ได้ทำสัญญากันอย่างไรหรือไม่ มีข้อกำหนดในสัญญาอย่างไร

  5. ถ้า ง. ได้ครอบครองที่ดินนั้นมาโดยสงบโดยเปิดเผย โดยเจตนาเป็นเจ้าของ ครบ ๑๐ ปี ก็อาจอ้างการครอบครองปรปักษ์ได้  ส่วน ค.ยังคงมีกรรมสิทธิรวมในที่ดินแปลงเดิมอยู่ แต่เจ้าของอีก ๒ คน อาจเรียกค่าเสียหายจาก ค.ได้ในฐานะที่เป็นเหตุให้ที่ดินนั้นถูกแย่งการครอบครอง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  22 มกราคม 2556