ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048295 เรื่องการเช่านาผู้ตั้งคำถาม 04814018 พฤศจิกายน 2555

  คำถาม
  เรื่องการเช่านา

  ก่อนอื่นข้าพเจ้าต้องกราบขออภัย เป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก พิมพ์ชื่อท่านผิดไป เนื่องจากไม่ตรวจดูข้อความให้เรียบร้อยก่อน  และข้าพเจ้าไม่มีเจตนาที่จะลบหลู่ หรือดูหมิ่นแต่ประการใด  จึงขอกราบขออภัยท่านมา ณ ที่นี้ด้วยคะ และข้าพเจ้ายังมีความประสงค์และขอความอนุเคราะห์จากท่าน โปรดเมตตาตอบคำถาม 048140

  และหากมีการฟ้องร้องต่อศาล หากปรากฎว่าผู้เช่านามีสิทธิ์เช่าต่อ ศาลจะบรรเทาเยียวยา ต่อผู้ซื้อรายใหม่ หรือไม่คะเพราะซื้อโดยกู้เงินมาซื้อ และไม่มีเจตนาที่จะกระทำผิด การขึ้นศาลในคดีนี้ในระยะเวลานานเพียงใดกว่าเรื่องจะจบคะ

  อีกครั้งหนึ่งคะ  ขอกราบประทานอภัยอีกครั้งหนึ่งค่ะ

   

  คำตอบ
  การที่ผู้เช่ายินยอมให้มีการซื้อขายที่นา มีผลเป็นเพียงปฏิเสธไม่ซื้อ แต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเช่านาที่มีอยู่  เมื่อคุณซื้อมาแล้ว หากประสงค์จะทำเอง ก็ต้องไปบอกเลิการเช่านาล่วงหน้าโดยอ้างเหตุที่จะทำนาเอง โดยติดต่อกับ คชก. ถ้าไม่ทำตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ถึงไปฟ้องศาล ศาลก็คงให้คุณชนะคดีไม่ได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 พฤศจิกายน 2555