ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048140 สิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของที่นารายใหม่ขออนุญาต เรียนถาม ท่านศุภชัยฯ ข้าพเจ้ากับญาติเป็นผู้ซื้อที่นา และโอนมาจากเจ้าของคนเดิมเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดคือ ผู้เช่าได้มีหนังสือยินยอมหลักฐานเป็นหนังสือ และมีลายเซ็นของผู้เช่า ให้ขายที่นาผืนดังกล่าวได้ และ18 ตุลาคม 2555

  คำถาม
  สิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของที่นารายใหม่

  ขออนุญาต เรียนถาม ท่านศุภชัยฯ  ข้าพเจ้ากับญาติเป็นผู้ซื้อที่นา  และโอนมาจากเจ้าของคนเดิมเรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียดคือ  ผู้เช่าได้มีหนังสือยินยอมหลักฐานเป็นหนังสือ  และมีลายเซ็นของผู้เช่า ให้ขายที่นาผืนดังกล่าวได้ และ

  ต่อมาข้าพเจ้า(เจ้าของที่คนใหม่) มีหนังสือแจ้งการยกเลิกการเช่านา และขอเข้าทำนาในพื้นที่ตน แต่ได้รับการปฏิเสธจาก

  ผู้เช่า  และอ้างว่าสัญญาเช่ายังไม่หมดอายุ (เป็นสัญญาทำปีต่อปี)  ไม่ยอมออกจากที่นา   และร้องเรียนต่อ คชก.ตำบล คชก.ต.มีคำสั่ง ห้ามเจ้าของที่ดินรายใหม่ เข้าทำนา โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา   เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการเช่านา

                        จึงมีคำถามดังนี้

         1.การที่ผู้เช่าเซ็นยินยอมให้ขายที่นาแล้ว เขาหมดสิทธิ์ ในการต่ออายุสัญญาเช่าที่นาหรือไม่

         2.ผู้เป็นเจ้าของนาคนใหม่มีสิทธิ์ ยื่นอุทธรณ์คำสั่ง คชก.ต. หรือไม่ เพราะได้มีการลงทุน เช่น วางท่อ ไถปั่นดิน เรียบร้อยและเตรียมพันธุ์ข้าวปลูกแล้ว  เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น

        3.คำสั่งของ คชก.ตำบล เป็นคำสั่งที่ชอบหรือไม่ และมีผลอย่างไรหากไม่ปฏิบัติตาม

  คำตอบ
  สงสัยจะถามผิด web เสียกระมัง ที่นี่ไม่มีคนชื่อศุภชัย
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 ตุลาคม 2555