ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048035 การรังวัดที่ดินที่ถูกเอาเปรียบคุณเกษม5 ตุลาคม 2555

  คำถาม
  การรังวัดที่ดินที่ถูกเอาเปรียบ

  มีที่ดินของนายเอ ซึ่งเป็นที่ดินที่ติดกับที่ดินของพ่อผม ซึ่งเขาให้กรมที่ดินมาทำการรังวัดเพื่อออกโฉนดใบใหม่เนื่องจากที่ดินของเขาและของพ่อผมเป็นโฉนดที่ดินสมัยเก่ามาก (สมัยรัชกาลที่ 5 ขนาดของโฉนดประมาณกระดาษ A3 ตัวหนังสือก็เลือนลาง)  กรมที่ดินก็ได้แจ้งให้ที่ดินข้างเคียงก็คือพ่อของผมให้มาระวังแนวเขต  ซึ่งตอนนั้นพ่อผมก็ไม่รู้แนวเขตที่แท้จริงเนื่องจากโฉนดเป็นของคุณย่าและคุณย่าก็ชรามากและเดินไม่ไหว จากนั้นกรมที่ดินก็ได้มาทำการรังวัดและได้ทำการออกโฉนดให้เรียบร้อย หลังจากนั้นพ่อของผมได้ของทำการรังวัดเพื่อขอโฉนดใบใหม่ ปรากฏว่าที่ดินหายไปเนื่องจากที่ดินของนายเอได้ล้ำเข้ามาและได้โฉนดไปแล้วก่อนหน้านั้น

  1. พ่อของผมได้ขอรังวัดเพื่อขอโฉนดใหม่ แต่ที่ดินหายไป พ่อผมควรทำอย่างไรเพื่อให้ที่ดินกลับคืนมาเหมือนเดิม

  2. การรังวัดของพ่อผมก็ไม่สามารถออกโฉนดได้เนื่องจาก นายเอแปลงที่ดินข้างเคียงได้คัดค้านโดยอ้างว่าไปปิดทางเข้า-ออก (ที่ดินเป็นสวน ใช้เดินกันมานานตั้งแต่สมัยคุณปู่คูณย่า) ความจริงพ่อของผมก็ไม่ได้ไปปิดทางเดิน เพียงแค่ขอออกโฉนดใบใหม่เท่านั้นเอง ผมควรทำอย่างไรครับ

  3. ผมได้ทราบว่านายเอ จะทำการแบ่งโฉนดให้กับลูกๆ ประมาณ 3 คน (เป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินข้างเคียงผมที่นายเอเพิ่งได้โฉนดไป) ซึ่งจะต้องมาทำการรังวัดอีก และพ่อของผมก็คงต้องมาระวังแนวเขต ถ้ามีหนังสือแจ้งมาให้ระวังแนวเขตแล้วพ่อผมทำเพิกเฉยไม่มาระวังแนวเขตจะมีผลเสียอย่างไรครับ

  4. ในการแจ้งให้ที่ดินข้างเคียงเพื่อให้มาระวังแนวเขต และที่ดินข้างเคียงนั้นเป็นโฉนดรวมคือมีชื่อหลายคนและบ้านอยู่คนละพื้นที่กัน กรมที่ดินจะมีหนังสือแจ้งคนใดคนหนึ่ง หรือว่าจะต้องแจ้งทุกคนที่มีชื่อในโฉนด

  5. เจ้าของที่ดินที่มีชื่อหลายคนในโฉนด ที่จะต้องมาระวังแนวเขตนั้น ถ้ามาไม่ครบคือเซ็นต์ชื่อรับรองแนวเขตแค่บางคน จะมีผลตามกฏหมายหรือไม่

  ขอบคุณท่านอาจารย์มากครับที่ได้เสียสละเวลาส่วนตัวอันมีค่าเพื่อให้ความรู้แก่สังคม

  คำตอบ

  1-2. คุณได้แต่จะฟ้องศาล เพื่อเพิกถอนโฉนดที่ออกทับที่ดินของคุณ ส่วนในข้อ 2. ก็ต้องฟ้องให้เขาเลิกคัดค้าน

  3. ถ้าพ่อคุณไประวังแนวเขต เขาก็ถือว่ารับรู้แล้วและไม่ติดใจ  ดังนั้น ถ้าเขาให้ไประวังแนวเขต และหากแนวเขตนั้นล้ำเข้ามาในที่ดินของพ่อคุณ ก็ต้องคัดค้านไว้ เหมือนอย่างที่เขาคัดค้านพ่อคุณ

  4. ไม่ทราบเหมือนกัน

  5.  เจ้าของจะมอบหมายให้คนอื่นมาระวังแนวเขตแทนก็ได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  5 ตุลาคม 2555