ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047879 บุกรุกทำลายพลังจิต14 กันยายน 2555

  คำถาม
  บุกรุกทำลาย

  เรียน ท่าน อ.มีชัย ที่เคราพ

   เรื่องคือ กระผมมีที่ดินด้านหน้าติดทะเล ส่วนด้านข้าง และ ด้านหลัง เป็น คลองเป็นทางเข้าออกทะเล โดยด้านหลังมีสันดอนที่กั้นกลางระหว่างคลองหลัก และ รอง คลองรองติดกับที่กระผม ชายน้ำจรดสันดอน คลองหลักชายน้ำจรดที่ บุคคลอีกฝั่งนึง คลองหลักกว้างประมาณ สิบเมตร ยาวประมาณ หกร้อยเมตร คลองรองกว้างไม่เกิน หกเมตร ยาวประมาณ หกสิบเมตรไปจนติดกับที่แปลงบุคคลอื่น คือ สันดอน ตรงนี้ มีมาตั้งแต่สมัยปู่ ย่า เป็นผืนดินที่มีลักษณะ เป็น มุมแหลม และบานกว้างออก ยาวขนานไป ตลอดฝั่งคลอง เป็นที่ดินสาธารณะไม่มีสิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่ เพราะ มีต้นไม้แนวป่าชายเลนขึ้นอยู่หนาแน่น นอกจากใช้เป็นที่เดินผ่านไปมาเป็นครั้งคราวต้องอยู่ที่ระดับน้ำขึ้นลง 

     วันนึงมีการตั้งโครงการโดยผู้ใหญ่บ้าน ชื่อโครงการขุดลอกคลอง รวบรวมรายชื่อชาวบ้านได้บางส่วนที่สนับสนุน โดยไม่มีการประกาศให้ทุกๆคนในหมู่บ้านรับทราบเลย ทำหนังสือของบประมาณไปที่ อบจ.ได้งบประมาณ 1,800,000 บาท

     ปัญหาคือ มีการขุดคลองจริง แต่ ไม่ได้ขุดตามแนวเดิมดัง ที่ปฎิบัติกันมาทุกๆปี มีการต้องการจะขุดสันดอนนี้ทิ้งไปทั้งหมด ในตอนแรกมีการปกปิดเรื่องนี้ไว้ แต่กระผม ได้ทราบเพราะ มีเจ้าหน้าที่มาที่พื้นที่จึงได้สอบถาม จึงทราบความเป็นมา ซึ่งสันดอนนี้ เปรียบเสมือนกำแพงธรรมชาติที่ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ ที่กระผมและบุคคลอื่น และเป็น ที่อยู่อาศัยของ กุ้ง หอย ปู ปลา ด้วย 

    ขณะที่ผมเขียนอยู่นี้ ได้ทำการขุดคลองแล้ว และได้ทำการขุดสันดอนไปแล้วครึ่งนึงของความกว้างของสันดอน ในแนวเขตเรียบคลองด้านหลัง ของกระผม

   อยากเรียน ถาม อ.มีชัย ครับ

  1.ที่ดินสาธารณะ มีสิทธิทำเรื่องขออนุญาต เข้าไปเปลี่ยนแปลง รื้อถอน ทำลายโดยการใช้เสียงพี่น้องบางส่วน ลงชื่อร่วมกันว่าเดือดร้อน ไปยัง อำเภอ หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่

  2.ถ้ามีการปกปิดข้อความไว้บางส่วน ทำให้บางส่วนที่ลงชื่อไปไม่ทราบว่าจะมีการขุดสันดอนด้วยนั้น จะเอาผิดกับผู้ใหญ่บ้านได้ไหม ถ้าได้ อาญาหรือแพ่งครับ

  3.ถ้ามีคนค้าน ว่าเดือดร้อน แจ้งต่อผู้ใหญ่บ้านและผู้ใหญ่บ้านไม่ฟังคำค้านนั้นอ้างว่ามีเสียงสนับสนุน จะผิดไหม

  4.ถ้าจะแจ้งความดำเนิน คดีกับ ผญบ ฐานให้ผู้อื่นกระทำการบุกรุกทำลาย แก่ที่สาธารณะจะได้ไหม

  5.ถ้าเป็นความผิดดังกล่าวจะไปฟ้องร้องกับใครที่ไหน ใครเป็นผู้ฟ้องร้อง

                                                                                                  ขอแสดงความนับถือ

                                                               

  คำตอบ

  1. ใครมีเรื่องเดือดร้อนอะไร ก็มีสิทธิที่จะทำเรื่องร้องเรียนได้เสมอ ส่วนคนที่มีหน้าที่จะสามารถทำตามความต้องการของคนที่ร้องเรียนได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีอำนาจหรือไม่ หรือเขาได้รับอนุญาตจากคนที่มีอำนาจแล้วหรือไม่

  2. ถ้าได้ความว่ามีการปกปิดจริง คนที่ลงชื่อก็มีสิทธิไปขอถอนชื่อออกได้

  3. ก็ขึ้นอยู่กับว่า คำร้องเรียนคัดค้านนั้นมีเหตุผล และอยู่บนฐานของกฎหมายหรือไม่

  4. ถ้าเขาบุกรุกทำลายที่สาธารณะโดยไม่มีอำนาจ ก็แจ้งความได้

  5. เวลาจะฟ้องใครไม่ว่าในเรื่องอะไร ก็ต้องฟ้องที่ศาล

      คำตอบข้างต้นตอบตามคำถามเท่าที่เก็บความได้ การอ่านคำตอบจึงควรอ่านคำถามให้ละเอียด


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  14 กันยายน 2555