ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047523 ผู้มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน ตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเกษตรกรรุ่นใหม่29 กรกฎาคม 2555

  คำถาม
  ผู้มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน ตาม พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

  กราบเรียนอาจารย์มีชัยที่เคารพครับ

  ผมมีเรื่องรบกวนถามอาจารย์หน่อยครับ คือผมได้เข้ารับการการอบรม .”โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่” ผมอยู่ในกลุ่มแรงงานผู้ถูกเลิกจ้างหรือผู้ว่างงาน และสมัครเข้ารับการอบรมผ่านกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงานได้คัดกรองคุณสมบัติผมว่าเป็นผู้ว่างงานจริง หลังจากนั้นก็ส่งรายชื่อมาให้ทาง สปก. ทาง สปก.ได้ตั้งกรรมการพิจารณาคุณสมบัติของผมแล้วก็อนุมัติให้ผ่านเข้าไปฝึกอบรมที่ วษท.นครราชสีมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน หลังจากฝึกอบรมเสร็จแล้วอาผมได้ให้ที่ดินผมฟรีๆ 2 ไร่ แต่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ เพราะอยู่ติดแม่น้ำ น้ำจะท่วมทุกปี

  ผมก็ได้มีโอกาสทดลองเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินเป็นเวลา 2 ปี ตอนนี้ผมผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้ว และกำลังเข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบและพิจารณามอบเอกสารสิทธิ ตาม พ...การปฎิรูปที่ดิน

  “ผู้มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532 ผู้มีสิทธิได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน มี 3 ประเภท คือ 1. เกษตรกร หมายถึง 1) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ได้แก่ ผู้ที่เป็นเกษตรกรอยู่แล้ว และใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพเกษตรกรรมและจะต้องเป็นผู้ไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ”

  ผมอยากถามอาจารย์ประโยคที่ว่า “มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ” นั้น เมื่อพิจารณาจากขั้นตอนการเข้าสู่อาชีพเกษตรกรรมดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การมีที่ดิน 2 ไร่ของผม จะมีผลกับการพิจารณามอบเอกสารสิทธิ ตาม พ...การปฎิรูปที่ดินหรือไม่อย่างไรครับ

  ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

  เกษตรกรรุ่นใหม่

   

  คำตอบ
  ไม่น่าจะมีผลอะไร
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  29 กรกฎาคม 2555