ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047024 ผู้จะซื้อทำผิดสัญญาจะซื้อจะขายวลีรัตน์28 พฤษภาคม 2555

  คำถาม
  ผู้จะซื้อทำผิดสัญญาจะซื้อจะขาย

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย

  เมื่อ 27 ก.พ.52 นาง ย.และนาง น. ซึ่งมีชื่อเป็นเจ้าของที่ดินร่วมกันได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน จำนวน 5 ไร่ ในราคา 1,500,000 บ. ให้แก่ นาง อ. โดยทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาวางมัดจำ ลงรายละเอียดไว้ดังนี้ ในวันทำสัญญา ผู้จะขายได้รับเงินมัดจำไว้ เป็นเงิน 150,000 บ. และจะจ่ายเงินมัดจำครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 6 พ.ย.52 โดยจะจ่ายอีก 300,000 บ.และในส่วนที่เหลือ ผู้จะซื้อตกลงชำระใน 28 ก.พ.54 ที่สำนักงานที่ดิน พร้อมการโอนกรรมสิทธิ์  แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทั้งนาง ย. และนาง น. ไม่ได้เป็นผู้รับเงินจากผู้จะซื้อ โดยมี นาง ม. น้องสาว ของ นาง ย. และนาง น.เป็นผู้รับเงิน และดำเนินการติดต่อซื้อขายกับผู้จะซื้อ (นาง ม. ไม่ได้มีชื่อเป็นเจ้าของที่ดิน)

  ในสัญญากล่าวว่า ในการทำหนังสือสัญญาและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดเวลา (28 ก.พ.54) ถ้าผู้จะซื้อผิดสัญญาไม่ไปรับโอน ให้ถือว่าสัญญานี้เป็นอันยกเลิก โดยผู้จะขายไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว และผู้จะซื้อยินยอมให้ผู้จะขายริบเงินมัดจำที่ชำระแล้วได้ทั้งหมด แต่ถ้าผู้จะขายเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้จะขายยอมให้ผู้จะซื้อฟัองศาลบังคับคดีได้ทันที และยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้จะซื้อส่วนหนึ่ง เป็นเงิน 500,000 บ.

  เมื่อ 28 ก.พ.54 นาง ย.และนาง น. ไปที่สำนักงานที่ดิน ผู้จะซื้อไม่มาตามกำหนดนัด นาง ย.และนาง น. ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกหนังสือ คำขอแจ้งการผิดนัด รวมถึงได้เดินทางไปที่ สภ.ธัญญบุรีเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน

  ตลอดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงปัจจุบัน (28 พ.ค.55) นาง อ. ไม่เคยติดต่อกลับมาทางผู้จะขายอีกเลย จนกระทั่งผู้จะขายได้รับหมายศาลว่าทางนาง อ. ได้ไปฟ้องร้องเอาความในเรื่องดังกล่าว

  ขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์ดังนี้

  1.ในการที่ผู้จะขายริบเงินมัดจำดังกล่าว ถือว่าได้กระทำผิดสัญญาหรือไม่อย่างไร

  2.ในการริบเงินค่ามัดจำ ผู้จะขายไม่ได้เป็นผู้รับเงินจาก นาง อ. โดยนาง ม. (น้องสาว) เป็นผู้ดำเนินการทั้งสิ้น โดยไม่แน่ใจว่ามีหลักฐานการรับจ่ายเงินกันอย่างไร ถ้าจะต้องมีการให้ชดใช้ ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หรือร่วมกัน อย่างไร

  3.ศาลนัด 20 ส.ค.55 นาง ย.และ นาง อ. ควรจะดำเนินการอย่างไรบ้าง ไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมาย ไม่มีทนาย ไม่เคยเป็นคดีความมาก่อนเลย

  ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์มีชัยด้วยค่ะ ขอบพระคุณอย่างสูง

  คำตอบ

  1. ก็ในสัญญาระบุว่าถ้าผู้จะซื้อผิดนัดก็ให้ริบเงินมัดจำ เมื่อผู้จะซื้อผิดนัด การริบมัดจำก็เป็นไปตามสัญญาแล้ว

  2. เมื่อผู้จะขายลงชื่อในสัญญาว่ารับเงินแล้ว จะไปปฏิเสธได้อย่างไรล่ะ

  3. ถ้าไม่มีความรู้ทางกฎหมายก็ต้องหาทนาย มิฉะนั้นอาจแพ้คดีได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 พฤษภาคม 2555