ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046576 โดนเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ย้อนหลัง คำนวนถูกไหมลูกชาย28 มีนาคม 2555

  คำถาม
  โดนเรียกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ย้อนหลัง คำนวนถูกไหม

  สวัสดีครับท่านอาจารย์

  พ่อได้ซื้อที่ดินเปล่าแปลงนึงให้ในต่างจังหวัดที่บ้านเกิดเมื่อประมาณ 10 ปีมาแล้วปัจจุบันคุณพ่อได้เสียชีวิตไปแล้ว

  เนื่องจากไม่เคยเป็นเจ้าของที่ดินมาก่อน และทำงานอยู่ในกทม.จึงไม่ได้สนใจว่าจะต้องมีการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ล่าสุดมีเอกสารแจ้งเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง 10 ปี โดยถูกปรับในอัตรา 24% ต่อปี ผมจึงลองหาข้อมูลดู แต่ไม่แน่ใจว่าจะเข้าหลักการข้อไหน

  อัตราโทษและค่าปรับ
  • ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
  • ยื่นรายการไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม 10 % ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
  • ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเพิ่มอีก 1 เท่าของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
  • ชำระภาษีเกินกำหนด คือวันที่ 30 เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม 24 % ต่อปีของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน

  อัตราโทษและค่าปรับ
             1. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10 ปี
             2. ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือไม่บริบูรณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
             3. ถ้าชำระภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้
                    3.1 ไม่เกิน 1 เดือน เสียเงินเพิ่ม 2.5 %
                    3.2 เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เพิ่ม 5 %
                    3.3 เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เพิ่ม 7.5 %
                    3.4 เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เพิ่ม 10 %
                    3.5 เกิน 4 เดือนขึ้นไปให้ยึดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยไม่ต้องขอให้ศาลสั่ง หรือออกหมายยึด

  ขอถามดังนี้

  1.จากข้อแรกสุด "ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี" ผมน่าจะต้องถูกปรับ 10% และปรับไม่เกิน 200 บาท ใช่หรือไม่เพราะเข้าใจว่าอัตรา 24% ต่อปีนี่สำหรับผู้ชำระภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ใช่หรือไม่  ไม่แน่ใจว่าสรรภากรอำเภอคิดผิด หรือผมคิดตีความผิด ท่านอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างด้วย

  2. ถ้าสรรภากรคำนวนถูกต้อง อัตรานี้สามารถขอลดหย่อนได้หรือไม่ เพราะย้อนหลัง 10 ปีรวมก็เยอะแล้วยังโดยปรับอีก 24%x10ปีอีก

  ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

  คำตอบ

  1. เมื่อคุณไม่เคยไปเสียภาษีเลย ก็แปลว่าคุณไม่เคยยื่นแบบแสดงรายการ ซึ่งก็ต้องโดนปรับครั้งหนึ่งแล้ว การปรับนี้เป็นเบี้ยปรับไม่ใช่โทษ  และเมื่อไม่ได้ยื่นแบบ คุณจึงไม่ได้เสียภาษีภายในกำหนด (ซึ่งต้องเสียภายในเมษายนทุกปี) จึงจะโดนเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับอีกหนหนึ่ง

  2. ภาษีนี้เป็นภาษีของท้องถิ่น  ท้องถิ่นเป็นคนคำนวณ ไม่ใช่สรรพากร

      


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  28 มีนาคม 2555