ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046047 ที่ดินTom Nonglom25 ธันวาคม 2554

  คำถาม
  ที่ดิน

  เรียนถามท่านมีชัย

  คลองสาธารณะถือเป็นที่ดินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน จะเห็นปรากฏในโฉนดที่ดินเป็นหลักฐานลายลักษณ์อักษร แต่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น พบว่า มีการรุกล้ำและถมคลองเพื่อใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ดินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้คลองสาธารณะหายสาบสูบไปเป็นจำนวนมาก บางพื้นที่ใจดีหน่อยก็จะวางท่อระบายน้ำทดแทนคลองสาธารณะเดิมซึ่งเป็นท่อขนาดเล็ก 1-2 เมตร จากเดิมที่คลองมีความกว้าง 10-30 เมตร และเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมใหญ่ก็ทำให้เส้นทางระบายน้ำไม่มี ส่งผลให้น้ำท่วมขังยาวนานมากขึ้น หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบคลองสาธารณะคือ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถามว่า คลองที่ถูกรุกล้ำหายไป จะต้องทำอย่างไรเพื่อจะได้ที่คลองสาธารณะของแผ่นดินกลับคืนมา ทั้งประเทศมหาศาลมากครับ โดยเฉพาะประเภทโรงงานสถานประกอบการรุกล้ำกลืนที่คลองเป็นจำนวนมาก

  คำตอบ
  ถ้าว่าโดยกฎหมายแล้ว ที่ดินที่เป็นสาธารณะ ถึงใครจะรุกล้ำหรือเข้าครอบครองเป็นเวลากี่ร้อยปี ที่ดินนั้นก็ยังเป็นที่ดินสาธารณะ และเป็นของรัฐอยู่ รัฐจะเอาคืนมาเมื่อไรก็ได้  นั่นว่าถึงสังคมที่ปฏิบัติตามกฎหมาย  แต่สังคมไทยมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายกันอย่างเคร่งครัด  และเมื่อมีคนทำผิดกันมาก ๆ ก็ทำท่าว่าจะกลายเป็นความถูกไปได้  ดูตัวอย่างการบุกรุกที่ดินที่เป็นอุทยานที่วังน้ำเขียวดูก็จะเห็นว่า เมื่อเวลาที่รัฐจะเข้าไปเอาคืนนั้น เกิดปัญหามากมายขนาดไหน  แต่อย่างไรก็ตามถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ก็สามารถทำได้ เพียงแต่ฝ่ายการเมืองจะต้องใจแข็ง และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่เห็นแก่คะแนนเสียง มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะตกที่นั่งลำบาก  
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 ธันวาคม 2554