ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048648 สิทธิของภรรยาที่เจ้ามรดกเป็นบุคลลล้มละลายและถูกพิทักษ์ทรัพย์สิทธิวุติ24 มกราคม 2556

  คำถาม
  สิทธิของภรรยาที่เจ้ามรดกเป็นบุคลลล้มละลายและถูกพิทักษ์ทรัพย์

  สามี (เสียชืวิตแล้ว) ถูกธนาคารกรุงเทพเจ้าหน้าฟ้องล้มละลายจากหนี้บัตรเครดิตและจำนองทรัพย์สิน  ผู้ตายไม่มีทรัพย์สินอื่น นอกจากบ้านที่อาศัยซึึงติดจำนองธนาคารอาคารสงเคระห์อีกประมาก ๘ ปี ซึึงมูลค่าหนี้ที่ติดอยู่กับธนาคารอาคารสงเคาะรห์ประมาณเจ็ดแสนบ้านซึ่งผู้เป็นภรรยายังคงผ่อนหนี้นี้มาโดยตลอดไม่เคยผิดนัดโดยธนาคารหักเงินเดือนโดยตรง (ภรรยายังคงรับราชการอยู่)และบ้านหลังนี้ภรรยาเป็นผู้กู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์และผ่อนแต่เพียงผู้เดียว.

  คำถาม

  เจ้าพนักงานบังคับคดีล้มละลายสามารถบังคับให้ธนาคารอาคารสงเคระห์ขายทอดตลาดบ้านได้หรือไม่  บ้านมีมูลค่าประมาณหนึ่งล้านบาท

  หากสามารถบังคับขายทอดตลาดได้ภรรยาสามารถเข้าประมูลเพือซื้อบ้านได้หรือไม่ (ภรรยาไม่ได้ถูกฟ้องล้มละลาย)

  หากประมูลได้ในราคาสูงกว่ามูลหนี้ที่เหลือคงค้างเจ็ดแสนบ้าน (รวมดอกเบี้ยจนครบอายุสัญญา) เช่นประมูลซื้อบ้านในราคา หนึ่งล้านบาท หลังจากหักมูลค่าหนี้ที่ค้างชำระแก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์เจ้าหนี้บุริมสิทธิแล้ว ส่วนที่เหลืออยููจะจัดสรรอย่างไรระหว่างธนาคารเจ้าหนี้กับภรรยาซึ่งน่าจะมีสิทธิครึ่งหนึ่งในบ้านหลังนี้.

  ในส่วนของธนาคารอาคารสงเคระห์เมื่อได้รับชำระมูลหนี้เต็มรวมดอกเบี้ยอีก ประมาณ แปดปีนี้ ภรรยาสามารถเรียกร้องให้ธนาคารอาคารสงเคระห์คืนส่วนต่างของดอกเบี้ยเพราะมีการชำระหนี้เป็นจำนวนเต็มก่อนครบสัญญา  หรือในกรณีนี้ส่วนต่างจะต้องส่งคืนให้กับเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์เพื่อแบ่งระหว่างเจ้าหนี้และภรรยา

  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณาให้ข้อคิด

   

   

  คำตอบ

  - เจ้าพนักงานอาจมายึดในส่วนของสามีไปได้  ถ้าเขามายึดคุณก็ต้องไปร้องไว้เพื่อไม่ให้เขานำไปขายทั้งหมด  โดยอาจเจรจากับเจ้าหนี้ เพื่อคำนวณส่วนที่เป็นของสามี แล้วเอาเงินส่วนนั้นชำระไป ก็จะได้ไม่ต้องยึดไปขาย

  - เข้าประมูลได้

  - ต้องดูสัญญาที่ทำไว้กับ ธอส.


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 มกราคม 2556