ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  031432 มาตรา 7 ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอาจถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายได้ถ้าลูกหนี้นั้นมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุระกิจในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนในขณะที่มีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีก่อนนั้นคลายทุกข์ไปบ้าง11 ตุลาคม 2551

  คำถาม
  มาตรา 7 ลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอาจถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลายได้ถ้าลูกหนี้นั้นมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักร หรือประกอบธุระกิจในราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยตัวแทนในขณะที่มีการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย หรือภายในกำหนดเวลาหนึ่งปีก่อนนั้น

  กรณีที่ดิฉันไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยกว่าเก้าปีมาแล้ว  และได้แต่งงานมีครอบครัว เป็นแม่บ้าน ได้ใบเขียว  (ใบอณุญาติให้พำนักอาศัย)  ดิฉันกลับเมืองไทยทุกปี

  1 จะเข้าข่ายมารตราเจ็ด นี้ไหมคะ ถ้ามีภูมิลำเนาอยู่นอกประเทศเกินหนึ่งปีก็ไม่สามรถฟ้องล้มละลายได้ใช่ไหมคะ

  2 กลับเมืองไทยทุกปีเขานับไหมคะ

  3ดิฉันมีบ้านที่เมืองไทยเป็นเจ้าของและเป็นเจ้าบ้าน แต่อาศัยอยู่จริงๆที่อเมริกา อย่างนี้ ภูมิเลาเนาคือ เมืองไทย หรืออเมริกาคะ

  ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงช่วยให้ท่านมีความสุข พ้นภัยทั้งปวง

  คำตอบ

  1. ถ้าคุณมีภูมิลำเนาอยู่ต่างประเทศ คุณก็อยู่ในข่ายตามมาตรา ๗ ที่ไม่อาจถูกฟ้องล้มละลายในประเทศได้

  2. การกลับเมืองไทยทุกปี ไม่เป็นผลให้ภูมิลำเนาเปลี่ยนไป ถ้าหากภูมิลำเนาของคุณอยู่ต่างประเทศแล้ว

  3. การเป็นเจ้าของบ้านในประเทศไทยก็ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศด้วย ข้อสำคัญคุณยังมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือไม่  ถ้ายังมีอยู่ก็จะได้ชื่อว่าคุณยังมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  11 ตุลาคม 2551