ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  031026 ล้มละลายคนล้ม5120 กันยายน 2551

  คำถาม
  ล้มละลาย

  ผมเป็นหนี้บัตรเครดิต ธนาคารฟ้องคำพิพากษาให้ชดใช้ 200,000บาท คำพิพากษามีคำส่ัง 31 พฤษภาคม 2542 ต่อมามีบริษัทที่ซ้ือหน้ีจากธนาคารฟ้องขอเป็นผู้รับสิทธิเรียกแทนธนาคาร ฟ้องศาลขอรับสิทธเรียกร้องแทนธนาคารเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ศาลพิพากษา เมื่อ 30 กันยายน 2551 ตามฟ้อง เช่นน้ีขอสอบถามอาจารย์ดังน้ี

  1.การบังคับคดีหมดเม่ือไหร่ถ้ายังไม่ชำระหน้ี

  2.บริษัทใหม่สามารถบังคับคดีแทนธนาคารได้หรือไม่

  3ถ้าฟ้องล้มละลายจะฟ้องได้หรือไม่ และถ้าล้มละลายจะล้มกี่ปีครับ

  คำตอบ

  1. คดีเดิมหมดอายุความเดือนพฤษภาคม 2552

  2. ถ้าศาลตัดสินให้โอนหนี้มา เขาก็บังคับคดีได้

  3. ถ้าหนี้เกินหนึ่งล้าน ก็ฟ้องล้มละลายได้ เมื่อล้มละลายแล้วหากไม่ตกเป็นผู้ล้มละลายทุจริต ก็มีอายุ ๓ ปี


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  20 กันยายน 2551