ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049860 แม่จะทำอย่างไรดี หากอดีตภรรยาที่หย่าแล้ว ไม่ได้จัดการทรัพย์สินที่พึงได้มาให้ตอบแทนพระคุณ22 กุมภาพันธ์ 2557

  คำถาม
  แม่จะทำอย่างไรดี หากอดีตภรรยาที่หย่าแล้ว ไม่ได้จัดการทรัพย์สินที่พึงได้มาให้

  เรียน  อาจารย์มีชัย  ที่เคารพอย่างสูง

          สืบเนื่องจากคำถามที่ 049727 เมื่อ 27 พย 56 ข้าพเจ้าได้ถามแทนแม่ซึ่งเป็นผู้มีพระคุณกับข้าพเจ้าและครอบครัว..บัดนี้ได้สืบทราบข้อเท็จจริงมาพอควรแล้ว และท่านไว้วางใจให้ข้าพเจ้าช่วยดำเนินการ...จึงขอถามอาจารย์เพิ่มเติมดังนี้

        1. เงินผลประโยชน์(7 หลัก)ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง และจากบริษัทประกันชีวิต ที่ภรรยาซึ่งหย่าแล้ว(เมือ เม.ย. 2548) เป็นผู้รับในฐานะที่เป็นชื่อที่ผู้ตาย(อดีตสามีซึ่งเป็นลูกชาย)ตายเมื่อ กันยายน 2556 ระบุไว้ให้เป็นผู้รับประโยชน์ แต่เพียงผู้เดียวนั้น ถือเป็นสินสมรสหรือไม่

        2.อดีตภรรยาที่หย่าแล้วนี้  รับเงินก้อนนี้มาแล้วไม่ได้จัดการใดๆ  ให้แม่อดีตสามี ...แม่อดีตสามีผู้นี้สามารถฟ้องร้องได้หรือไม่  กรณีใดบ้าง ...ทั้งนี้ในสลักหลังใบหย่า ระบุว่า..."มีทรัพย์สิน และหรือผลประโยชน์ใดๆ  ทั้งสองตกลงกันให้ฝ่ายหญิง เป็นผู้ดูแลและจัดการทั้งสิ้น"....และแม่อดีตสามีผู้นี้ก็ไม่ได้รับการดูแลจากอดีตภรรยาผู้นี้แต่อย่างไร  ตั้งแต่ยังไม่ได้หย่ากันแล้ว อยู่เพียงมีชื่อในทะเบียนบ้าน  ต้องมารับจ้างเป็นพี่เลี้ยงดูแลหลาน พ่อ และแม่ของข้าพเจ้าซึ่งมีบ้านอยูในละแวกเดียวกัน

         3.ทรัพย์สินระหว่างสมรส มีดังนี้

          1.บ้านและที่ดิน 2 หลัง

          2. ที่นา 1 แปลง

          หากอดีตภรรยาผู้นี้ได้เปลี่ยนแปลงเป็นชื่อบุคคลอื่นแล้ว  สามารถฟ้องร้องได้หรือไม่  อย่างไร

         4. แม่อดีตสามีผู้นี้มีคำสั่งจากศาลให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้ว เมื่อ มกราคม 2557 ได้ยื่นขอรับเงินในบัญชีที่มีชื่อลูกชาย(ผู้ตาย)  ได้ไปบ้างแล้ว..และธนาคารให้ปิดบัญชี...หากมีเงินอื่นๆ เช่นเงินโบนัส  แม่ผู้นี้ต้องทำอย่างใด

          5.ปัจจุบันอดีตภรรยาผู้นี้ก็มีผู้ชายคนใหม่  ตัวผู้ตาย ลูกชายก็มีภรรยาใหม่  อยู่กินฉันท์สามี ภรรยา โดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส และไม่มีบุตรด้วยกัน  แต่มีสินสมรส คือบ้านและที่ดิน 1 หลัง และที่นา 7ไร่ 1แปลง ต้องนำมาคิดเป็นสินสมรสหรือไม่

         6. ผู้จัดการมรดกสามารถมอบอำนาจให้ใคร  ดำเนินการใดๆ ได้บ้าง หากศาลสั่งให้เป็นผู้จัดการมรดก และมีสิทธิดำเนินการตามกฎหมาย

        ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  และต้องกราบขอโทษอย่างแรงที่ไม่ได้ตอบขอบพระคุณในการตอบคำถามของอาจารย์คร้งก่อน (เครื่องที่สำนักงาน(กระทรวง แถวแคราย)สามารถอ่านได้ เท่านั้น  ไม่สามารถส่งคำถามได้  ต้องใช้เครื่องที่บ้านค่ะ..)

      ตอบแทนพระคุณ

   

   

   

  คำตอบ

  1. เงินนั้นไม่ใช่สินสมรส เมื่อเขาระบุให้ใคร คนนั้นก็ย่อมมีสิทธิได้รับ   ส่วนเงินที่ส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (เฉพาะที่ผู้ตายส่ง ไม่รวมดอกผล) อาจเป็นสินสมรสได้

  2. ก็ถ้าเขาเป็นอดีตภรรยา หรืออดีตลูกสะใภ้ เขาก็ไม่มีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูอะไร

  3. ข้อเท็จจริงไม่ชัดเจนว่า ที่ว่าเป็นสินสมรสน่ะ ใช้อะไรเป็นเกณฑ์  ถ้าที่ดินนั้นผู้ตายโอนให้เขาไปแล้ว ก็ไม่ใช่สินสมรสอีกแล้ว

  4. ถ้าผู้ตายมีเงินหรือทรัพย์สินอะไร ผู้จัดการมรดกก็ไปรวบรวมมาแบ่งให้ทายาทได้

  5. ถ้าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ก็ไม่่มีสินสมรสกัน แต่ถ้าเป็นทรัพย์สินที่ช่วยกันทำมาหาได้ด้วยกัน ก็อาจอยู่ในลักษณะของหุ้นส่วใน ซึ่งต้องแบ่งคนละครึ่ง ครึ่งของผู้ตายก็เป็นมรดกที่จะแบ่งให้แก่ทายาท ครึ่งของภรรยาใหม่ที่ไม่ได้จดทะเบียน ก็เป็นของเขาไป

  6. มอบได้ แต่ต้องมอบให้เป็นเรื่องราวว่าจะมอบให้ทำอะไร


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  22 กุมภาพันธ์ 2557