ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045820 การใช้นามสกุลของบุตรนรินทร์2 พฤศจิกายน 2554

  คำถาม
  การใช้นามสกุลของบุตร

  เรียนถามท่านอาจารย์ดังนี้

  1. หลังจากหย่าขาดจากฝ่ายหญิงไปแล้ว ฝ่ายหญิงก็ไม่สามารถใช้นามสกุลเราได้ แล้วในส่วนของบุตร หากเราตกลงกับฝ่ายหญิงว่าให้บุตรใช้นามสกุลของฝ่ายหญิงไม่ไห้ใช้นามสกลุลของเรา เช่นนี้จะทำได้หรือไม่ และถ้าหากบุรเปลี่ยนนามสกุลไปใช้ของฝ่ายหญิงแล้วบุตรยังมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราอยู่หรือไม่

  สุดท้ายขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง

  คำตอบ
  1. เมื่อเด็กเกิดมาและเป็นบุตรของใครโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่พ่อแม่จะล้มหายตายจาก หรือทะเลาะเบาะแว้งกัน หรือหย่าขาดจากกัน  ก็ไม่มีผลกระทบต่อความเป็นบุตรของเด็ก เพราะเป็นคนละเรื่องกัน  สำหรับนามสกุลนั้น บุตรย่อมมีสิทธิใช้นามสกุลของบิดา เป็นสิทธิที่มีมาแต่กำเนิด และมีอยู่เรื่อยไปแม้ตายไปแล้ว สิทธินั้นก็ยังอยู่และตกไปสู่ลูกหลานของเขาอีกทีหนึ่ง พ่อจึงไม่มีสิทธิที่จะกำหนดให้ลูกใช้หรือไม่ให้ใช้นามสกุลของตนได้ ถ้าเขาไม่อยากใช้นามสกุลของพ่อ พ่อก็บังคับเขาไม่ได้ และถ้าเขาอยากจะใช้ จะไม่ให้เขาใช้ก็ไม่ได้  แม้เขาจะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของมารดา วันหลังเขาเปลี่ยนใจจะกลับมาใช้นามสกุลของบิดาอีกก็ได้ ใครก็ไปห้ามเขาไม่ได้  และไม่ว่าเขาจะใช้นามสกุลของใคร หรือไปตั้งนามสกุลของตัวเองขึ้นมาใหม่ เขาก็ยังเป็นลูกและมีฐานะเป็นทายาทอยู่นั่นเอง  ถ้าคุณไม่อยากให้เขาได้ทรัพย์สินของคุณ คุณก็ได้แต่จะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของคุณให้คนอื่นไปให้หมด
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  2 พฤศจิกายน 2554