ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045732 ฟ้องเพื่อรับรองบุตรคูณสรัณย์รัชต์3 ตุลาคม 2554

  คำถาม
  ฟ้องเพื่อรับรองบุตร

  เรียนท่านมีชัย

                  ดิฉันแต่งงานแล้วแต่แยกกันอยู่กับสามีภายหลังได้ตั้งครรภ์กับสามีใหม่(สามีใหม่บอกว่าหย่ากับภรรยาแล้วแต่ยังอยู่ด้วยกันเขาเคยเอาสำเนาบันทึกการหย่ามาให้ดู)ภายหลังจากคลอดได้แจ้งชื่อบิดาเด็กเป็นสามีเก่าเนื่องจากยังไม่ได้หย่า  แต่ปัจจุบันได้หย่าแล้วและสามีใหม่ไม่เคยรับผิดชอบส่งเสียเลี้ยงดูเลยจนบุตรชายอายุ1 ขวบ ไม่เคยมาดูหน้าลูกเลยสงสารลูกมากๆ ทั้ง ๆที่สัญญาว่าจะรับผิดชอบและมาอยู่กินฉันท์สามีภรรยาที่ถูกต้องก็ไม่ทำตามสัญญาจึงขอเรียนถามท่านว่า

  1.ดิฉันจะขอยื่นฟ้องศาลเพื่อใหสามีใหม่รับรองเด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้หรือไม่เพราะตอนไปแจ้งเกิดได้แจ้งชื่อเป็นสามีเก่า(เนื่องจากยังไม่ได้หย่า)

  2.ถ้าฝ่ายชายปฎิเสธไม่รับว่าเป็นบุตรทั้งๆที่รู้ว่าเป็นบุตรของตนจะขออาศัยอำนาจของศาลให้ฝ่ายชายตรวจDNA ได้หรือไม่ เพราะมีทางเดียวที่จะรู้ว่าเป็นบุตรของฝ่ายชายเนื่องจากไม่ได้อยู่กินกันอย่างเปิดเผย(โดนหลอกว่าจะรับผิดชอบมาโดยตลอดไม่ต่างจากภรรยาน้อยเลย)

  3.ถ้าไม่ตรวจDNA จะมีวิธีใดพิสูจน์ว่าเป็นบุตรของฝ่ายชาย

  4.ถ้ามีคำสั่งศาลว่าเป็นบุตรของฝ่ายชายฝ่ายชายจะต้องจดทะเบียนรับรองบุตร และจะปฎิเสธไม่ไปรับรองบุตรหรือคัดค้านคำวินิจฉัยของศาลได้หรือไม่

  5.ถ้าฝ่ายชายไม่ปฎิบัติตามคำวินิจฉัยหรือคำตัดสินของศาลต้องดำเนินการอย่างไร

  6.ถ้ามีคำสั่งของศาลเมื่อตรวจDAN แล้วว่าเป็นบุตรของฝ่ายชายจริงสามารถเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากฝ่ายชายได้หรือไม่

  7.ถ้ายื่นฟ้องต่อศาลแล้วแต่ฝ่ายชายปฎิเสธไม่มาขึ้นศาลต้องทำอย่างไร

  8.ภรรยาของสามีใหม่(ไม่รู้หย่ากันจริงไหมฝ่ายชายบอกว่าหย่ากันแล้วและเอาสำเนาบันทึกการหย่ามาให้ดู แต่ทะเบียนหย่าไม่เคยเอามาให้ดู ตรวจสอบข้อเท็จจริงตรงนี้ไม่ได้ แต่ยังอยู่ด้วยกัน)จะฟ้องร้องดิฉันว่าเป็นชู้กับสามีใหม่ได้หรือไม่เพราะดิฉันกับสามีใหม่ก็ไม่ได้อยู่กินกันอย่างเปิดเผยหรือเลี้ยงดูอะไรเป็นกิจลักษณะแต่มีลูกด้วยกัน

  9.เป็นข้าราชการด้วยกันทั้ง 3 คน(ดิฉัน สามีใหม่ ภรรยาของสามีใหม่)จะมีความผิดทางวินัยไหมคะ

      ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูง

  คำตอบ

  1.  ถ้าว่ากันโดยกฎหมาย เด็กที่เกิดในระหว่างที่ชายหญิงสมรสกัน กฎหมายสันนิษฐานว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของชายผู้เป็นสามี  เด็กนั้นจึงมีสิทธิในฐานะเป็นบุตรของสามีเดิมขึ้น ถ้าเขาเป็นอะไรไป เด็กนั้นก็มีสิทธิได้รับมรดกจากสามีเดิม  การที่คุณจะไปฟ้องให้อีกคนหนึ่งรับรองเด็กนั้นเป็นบุตร โดยเด็กนั้นยังมีสภาพเป็นบุตรของอีกคนหนึ่งอยู่คงไม่ได้  ทางออกอย่างหนึ่งก็คือต้องให้อดีตสามีไปร้องขอต่อศาลเพื่อทำลายข้อสันนิษฐานของกฎหมาย โดยปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่บิดาเสียก่อน แล้วคุณจึงค่อยไปร้องต่อศาลให้สามีใหม่รับรองเด็กเป็นบุตร หรือจะให้บุตรไปร้องขอต่ออัยการเพื่อให้อัยการฟ้องปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่บุตรของอดีตสามีก็ได้

  2-3. การตรวจ DNA ก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะพิสูจน์ว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของใคร เมื่อขึ้นศาลแล้วคุณก็ร้องขอต่อศาลให้มีการพิสูจน์ได้

  4.-5. ถ้าศาลวินิจฉัยว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของสามีใหม่ เขาก็กลายเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ต้องไปจดทะเบียนรับรองเด็กเป็นบุตร

  6. เรียกค่าเลี้ยงดูให้เด็กได้

  7. ถ้าเขาไม่มาศาล ๆ ก็พิจารณาไปฝ่ายเดียว

  8. ถ้าเขายังไม่ได้หย่ากัน เขาก็ฟ้องร้องคุณได้ในฐานะเป็นชู้กับสามีของเขา

  9. ก็หมิ่นเหม่อยู่


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  3 ตุลาคม 2554