ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  043651 การซื้ออสังหาริมทรัพย์สนิท ม.6 กุมภาพันธ์ 2554

  คำถาม
  การซื้ออสังหาริมทรัพย์

   กราบเรียนอาจารย์ ที่เคารพอย่างสูง

              กระผมได้อ่านคำตอบของอาจารย์แล้ว แต่ก็ยังไม่หายสงสัย จึงขอความกรุณาอาจารย์อีกสักครั้ง ตามความเข้าใจของกระผมนั้น กฎหมายกำหนดไว้เฉพาะในเรื่องการจัดการสินสมรส  แต่กรณีการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่กระผมขอความรู้จากอาจารย์นั้นอสังหาริมทรพัย์นั้นยังไม่ได้เป็นสินสมรส ซึ่งจะเป็นก็ต่อเมื่อได้โอนกรรมสิทธิ์แล้ว  ต่อเมื่อจะขายออกไปจะต้องขายทั้งสองคนเพราะอสังหาริมทรัพย์นั้นได้กลายเป็นสินสมรสแล้ว  ผมพยายามค้นหาว่ามีกฎหมายแพ่งบทใดกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมไว้ก็หาไม่พบ  คงมีเฉพาะบทว่าด้วยการจัดการสินสมรส    ผมพบมากับตนเองในการขายอาคารพร้อมที่ดิน ให้หญิงมีสามีคนหนึ่งสามีไม่ได้มาสำนักงานที่ดินในวันนั้นด้วย  การซื้อขายเป็นการซื้อขายด้วยเงินสด เจ้าหน้าที่ไม่ยอมจดทะเบียนให้ยืนยันว่าต้องให้สามีมาลงชื่อผู้ซื้อด้วยมิฉะนั้นสัญญาเป็นโมฆียะ   ขอความกรุณาให้ทานปัญญากับกระผมอีกสักครั้ง จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่ง   กระผมเป็นศิษย์อาจารย์ในวิชาว่าความ นิติศาสตร์รามคำแหง รุ่น 13 แต่ไม่ได้ทำงานในสายงานกฎหมายนานแล้ว

  คำตอบ
  การซื้อทรัพย์สิน ก็เป็นการจัดการอย่างหนึ่ง เพราะเวลาซื้อ ก็ต้องเอาเงินไปซื้อ ถ้าเงินที่ไปซื้อเป็นสินส่วนตัว ทรัพย์สินที่ซื้อมาก็เป็นสินส่วนตัว  ถ้าเงินที่นำไปซื้อเป็นสินสมรส ทรัพย์สินที่ซื้อมาก็เป็นสินสมรส   ผมไม่เคยสอนวิชาว่าความ เพราะไม่เคยเป็นทนายความ
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  6 กุมภาพันธ์ 2554