ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  042244 การใช้ชื่อสกุลของคู่สมรสsu11 ตุลาคม 2553

  คำถาม
  การใช้ชื่อสกุลของคู่สมรส

  กราบเรียนท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพอย่างสูง

  ด้วยกระผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ชื่อบุคคล พ.ศ. 2505 รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549 ในมาตรา 12 ที่มีบทบัญญัติ ดังนี้

  มาตรา 12  คู่สมรสมีสิทธิใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตามที่ตกลงกัน หรือต่างฝ่ายต่างใช้ชื่อสกุลเดิมของตน

  การตกลงกันตามวรรคหนึ่ง จะกระทำเมื่อมีการสมรสหรือในระหว่างสมรสก็ได้

  ข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง คู่สมรสจะตกลงเปลี่ยนแปลงภายหลังก็ได้

  ดังนั้น กรณีชายหญิงได้จดทะเบียนสมรสกัน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงได้ตกลงกันใช้ชื่อสกุลของฝ่ายชาย

  ต่อมาวันที่ 20 มีนาคม 2553 ฝ่ายหญิงต้องการกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิม จำเป็นต้องมีข้อตกลง หรือไม่ อย่างไร

  กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

  คำตอบ

   ถ้าเขาจะกลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมของเขา ก็ไม่ต้องตกลงอะไร เพราะเป็นสิทธิของเขาอยู่แล้ว ถ้าจะตกลงกันใหม่เปลี่ยนเป็นทั้งสองคนไปใช้ชื่อสกุลของภริยา จึงต้องตกลงกัน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  11 ตุลาคม 2553