ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052794 ผู้ให้ทุนทำผิดสัญญาหรือไม่ผู้รับทุนที่ต้องการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ23 มีนาคม 2561

  คำถาม
  ผู้ให้ทุนทำผิดสัญญาหรือไม่
  เรียน ท่าน อ.มีชัย

  นักเรียนทุนต่างประเทศของ กพ ตามความต้องการของกรมหนึ่ง จบการศึกษาแล้ว และได้หนังสือให้ไปรายงานตัวกรมนั้นเพื่อปฏิบัติราชการ ในหนังสือส่งตัวนี้ระบุว่าจบการศึกษาแล้วและมีคุณสมบัติครบตามตำแหน่ง กำหนดจำนวนวันแน่นอนที่ต้องทำงานใช้ทุน และใช้คำว่าอาจสามารถลงตำแหน่งที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญนี้

  แต่มีปัญหาที่ตำแหน่งนี้ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ กรมนี้จึงจะให้ไปลงตำแหน่งอื่นๆ(น่าจะเป็นพนักงานราชการเพราะไม่มีตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญอื่นใด และกรมนี้ก็ยังไม่เคยปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนี้ให้ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ)

  ปัญหาการที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ไม่ได้เกิดจากความบกพร่องแต่ประการใดของผู้รับทุน เพราะไปศึกษาตามการควบคุมของ กพ และ กรมนี้ แต่เกิดจากแผนการเรียนที่กำหนดไปนั้นไม่ตรงกับรายวิชาที่กำหนดในคุณสมบัติของใบประกอบวิชาชีพ และ ไม่มีการแจ้งให้ผู้รับทุนทราบมาก่อนว่าตำแหน่งและงานที่ต้องใช้ทุนจำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพนี้

  ผู้รับทุนจึงไปลงเรียนเพิ่มเติมในประเทศ และต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการทำใบประกอบวิชาชีพ 

  ระหว่างนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งว่า "ได้ประสานเป็นการภายในกับกรมฯในการดำเนินการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งจากตำแหน่ง Ab(ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ เป็นตำแหน่ง A (ไม่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ) เตรียมบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาลภายหลังสำเร็จการเรียนรายวิชาเพิ่มเติม และอยู่ในระหว่างการรอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพ"

  จึงต้องการปรึกษาท่าน อ.มีชัย ในข้อต่อไปนี้

  1.ถ้ากรมฯยังให้ไปลงตำแหน่งพนักงานราชการ ถือว่าเป็นการทำผิดสัญญาของผู้ให้ทุน ใช่หรือไม่ และต้องทักท้วงก่อนหรือไม่ อย่างไร 

  2.จัดการหรือป้องกันได้อย่างไรหรือไม่ ในกรณีที่มีการหน่วงเหนี่ยวหรือประวิงเวลาในการบรรจุ เช่นใช้ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญหมดแล้ว ต้องรอให้คนที่ครองตำแหน่งนี้เกษียณและ กพ จัดสรรตำแหน่งคืนมา  หรือทำเรื่องช้าๆหรือไม่ทำเลย

  3.ถ้าไม่ได้บรรจุเป็นข้าราขการพลเรือนสามัญ หรือต้องใช้เวลานานเกินสมควร ผู้รับทุนสามารถขอยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงหรือลดหย่อนในส่วนที่เกี่ยวกับค่าปรับดอกเบี้ยของทุนที่ใช้ไปและเวลาที่ต้องปฏิบัติราชการใช้ทุนได้หรือไม่อย่างไร 

  คำตอบ

  1. ถ้ายังไม่มีตำแหน่ง ก็เป็นความผิดของหน่วยงานของคุณที่ไม่เตรียมตำแหน่งไว้ให้  แต่ถ้าเขาจะให้คุณทำงานในฐานะเป็นพนักงานราชการไปก่อน คุณก็ควรต้องทักท้วงว่าขอให้กำหนดเงื่อนไขว่าเมื่อได้ตำแหน่งแล้วต้องบรรจุคุณในทันที และต้องดำเนินการให้ได้ตำแหน่งภายในเวลาไม่เกินหนึ่งปี  วิธีทำก็คือ คุณทำบันทึกระบุเงื่อนไขดังกล่าวเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อเป็นหลักฐาน

  2. ถ้าได้ทำอย่างที่ว่ามาใน 1. คุณก็ไม่ต้องกังวลกับการหน่วงเหนี่ยว

  3. พอครบกำหนดเวลาคุณก็ยกเลิกสัญญาได้ และถือว่าทางราชการเป็นฝ่ายผิดสัญญา

       ข้อสำคัญดูในสัญญารับทุนเสียให้ละเอียดว่ามีบอกไว้ไหมว่าเมื่อคุณจบมาแล้วจะเขาจะบรรจุเข้ารับราชการ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  23 มีนาคม 2561