ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050485 ข้าราชการขอย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งจีจี้17 กุมภาพันธ์ 2558

  คำถาม
  ข้าราชการขอย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง
  เรียน อาจารย์มีชัย  ที่เคารพ
         ด้วยเพื่อนครูต้องการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งครููพละศึกษา  ต่างก็็ยินยอมย้ายสับเปลี่ยนทั้ง 2 คน แต่เมื่อเขียนคำร้องของย้ายสับเปลี่ยนผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งยินยอมให้ย้ายสับเปลี่ยนได้   แต่ผู้อำนวยการอีกโรงเรียนไม่ยอมให้ครูอีกคนย้ายสับเปลี้ยน  เรียกให้ครูมาแก้ไขคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนเป็นให้ย้ายปกติ  โดยให้เหตุผลว่าถ้าย้ายออกไปได้ก็จะตัดตำแหน่งพลศึกษาไปจะขอครูวิชาเอกอื่นมาแทน  เจตนาคือไม่อยากรับครูย้ายสับเปลี่ยนเข้ามา   ดังนั้นขอเรียนถามว่า
        1  ครูสับเปลี่ยนตำแหน่ง  ผู้อำนวยการไม่ยอมเขียนแสดงความคิดเห็น  จนครูไม่สามารถส่งคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยนได้ เพราะโรงเรียนไม่ส่งใบคำร้องนั้น  ถามว่าถ้าผู้อำนวยการไม่เขียนแสดงความคิดเห็นในแบบคำร้องขอย้ายได้หรือไม่  หรือสามารถนำส่งเอกสารที่ ผ.อ.ไม่เขียนแสดงความคิดเห็นไปเขตพื้นที่ได้หรือไม่
        2.  การย้ายสับเปลี่ยนเป็นเรื่องของครู 2 คนที่ตกลงกัน  ผูู้อำนวยการมีสิทธฺิ์มีอำนาจยับยั้งไม่ยินยอมให้ย้ายสับเปลี่ยนได้หรือไม่ทั้ง ๆ ที่เอกพลศึกษาเหมือนกัน
       3.  จากกรณีนี้  อาจารย์์มีคำแนะนำอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ครููที้ง  2  คนได้ย้ายสับเปลี่ยนกันตามความประสงค์
       4.  ข้าราชการทั้ง 2  คนมีความรูู้สึกว่าเขาใช้สิทธฺ์ในการย้ายตามขั้นตอนการย้ายอย่างถูกต้อง  ผู้อำนวยการควรจะส่งคำร้องไปให้  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่พิจารณาการย้ายมากกว่าที่ ผ.อ. จะปฏิเสธตั้งแต่ต้น
          หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้คำแนะนำจากอาจารย์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยด้วยค่ะ   
  คำตอบ

  ๑. ถ้าตามแบบฟอร์ม ผู้อำนวยการมีช่องแสดงความคิดเห็น เขาก็ต้องแสดงความคิดเห็น ส่วนเขาจะคิดเห็นอย่างไรก็เป็นสิทธิของเขา เขาไม่มีสิทธิมาให้คุณเปลี่ยนแปลงความประสงค์ได้ ถ้าเขาไม่ทำ คุณก็อาจฟ้องศาลปกครอง หรือถ้าจะเอาถึงตายก็ฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ ได้

  ๒. เรื่องราชการมีลำดับชั้นของการบังคับบัญชา ไม่ใช่เรื่องระหว่างคนสองคนที่จะตกลงกันเองได้  ผู้อำนวยการในฐานะที่ดูแลโรงเรียน เขาก็มีสิทธิที่จะยอมหรือไม่ยอมได้ ตามเหตุผลของเขา

  ๓. ก็ต้องไปคุยกับผู้อำนวยการเขาดี ๆ เผื่อเขาจะเห็นใจ

  ๔. ถ้าอำนาจในการสั่งย้ายเป็นของ อกคศ. ผู้อำนวยการก็มีหน้าที่ต้องส่งไป โดยจะแสดงความเห็นไปอย่างไรก็เป็นสิทธิของเขา


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  17 กุมภาพันธ์ 2558