ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049642 ความแตกต่างระหว่างอำนาจของนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีสงสัย9 ตุลาคม 2556

  คำถาม
  ความแตกต่างระหว่างอำนาจของนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรี
  ผมมีข้อข้องใจเกี่ยวกับอำนาจของนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กับอำนาจของรัฐมนตรีตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งกฎหมายใช้คำว่าภายใต้บังคับ ทำให้เกิดปัญหาว่า การใช้อำนาจของรัฐมนตรีตามมาตราดังกล่าวมีขอบเขตเพียงใด และรัฐมนตรีจะมีอำนาจในทำนองเดียวกับนายกรัฐมนตรี เฉพาะในเรื่องของการออกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการที่อยู่ภายในกระทรวงได้หรือไม่ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
  คำตอบ
  มีขอบเขตว่า ในกระทรวงนั้น รัฐมนตรีใหญ่สุด  แต่ความใหญ่ของรัฐมนตรีนั้น ยังไม่ใหญ่เท่านายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการฝ่ายพลเรือนทั้งหมด
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  9 ตุลาคม 2556