ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049449 ขอคำแนะนำผู้ไม่ทราบ29 กรกฎาคม 2556

  คำถาม
  ขอคำแนะนำ

  เรียน  อาจารย์

           ขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับคีดที่ฟ้องที่ศาลปกครองที่เกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนเป็นระดับชำนาญการพิเศษไม่ถูกต้อง และดิฉันได้ขอให้ศาลมีมาตราการคุ้มครองเป็นตำแหน่งว่างเและผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือชี้แจงโดยแจ้งต่อศาลว่า "หากศาลมีมาตรการคุ้มครองจะกระทบกระเทือนต่อระบบราชการแบบหลึกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากได้มีคำสั่งสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระดับและแต่งตั้งที่คัดเลือก และได้ย้ายข้ารชการมาแทนในตำแหน่งที่ว่างแล้วโดยอ้างว่าเป็นกลุ่มที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์จึงจำเป็นต้องเกลี่ยนคนมาแทน "   จึงทำให้ศาลยกเลิกมาตราการคุ้มครองและในคำสั่งศาลหมายเหตุว่า คำสั่งดังกล่าวจะไม่จะส่งผลกระทบต่อคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อนุญาตให้อุทธรณ์คำสั่งนี้     ภายหลังที่ได้รับทราบคำสั่งศาล ดิฉันจึงไม่อุธรณ์แต่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ศาลทราบว่า

                  1.  หน่วยงานไม่ได้ดำเนินการแต่งตั้งบุคคล

                  2.  ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือนระดับชำนาญการพิเศษ และเลื่อนเงินเดือนในระดับชำนาณเหมือนเดิม

                  3. การย้ายบุคลากรภายในหน่วนงาน มาแทนในเลขที่ตำแหน่ง ก็เป็นการย้ายบุคคลจากกลุ่มที่ขาดแคลนบุคลกรมาก (ตำกว่าเกณฑ์ 3)  ไปแทนตำแหน่งในกลุ่มที่มีอัตรากำลังขาดแคลน (ตำกว่าเกณฑ์ 2) 

                  พร้อมกับส่งส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อ 1-3 ใหศาลปกครอง เช่น คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน กรอบอัตรากำลังตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

                 ผ่านมา 1 ปี นับแต่การฟ้องศาลปกครองยึงมิได้มีการพิพากษา แต่ขณะนี้ทางฝายผู้ถูกฟ้องคดี(ผู้บังคับบัญชา)  ได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นมาใหม่  โดยอ้างในประกาศว่า ได้สำรวจรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและคัดเลือกโดยวิธีการประเมินแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้รับการคัดเลือกคือบุคคลเดิม ซึ่งความจริงมิได้สำรวจเพียงแต่ยกเอาผลจากการสอบมาประกาศขึ้นใหม่ และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกขึ้นมาใหม่ด้วย เพื่อเป็นคณะกรรมการรับรองว่าตนได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนที่ ก.พ.กำหนดแล้ว ดิฉันได้มีหนังสือทักท้วงว่าเป็นประกาศซำซ้อน โดยเห็นว่า  ผู้ถูกฟ้องคดีทำผิดขั้นตอนแต่แรก เมื่อเห็นว่าดำเนินการถูกต้องแล้ว ทำหม่ไม่แต้งตั้งไปเลย  ดิฉันจะสามารถแก้ไขคำฟ้องโดยฟ้องคดีกรรมการชุดนี้เพิ่มได้หรือไม่คะอาจารย์

  คำตอบ
  ฟ้องใหม่เสียเลยดีกว่า ส่วนเมื่อฟ้องแล้วศาลจะนำไปรวมพิจารณาก็เป็นเรื่องของศาล
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  29 กรกฎาคม 2556