ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  049361 การคัดเลือกบุคคลขอคำชี้แนะ4 กรกฎาคม 2556

  คำถาม
  การคัดเลือกบุคคล

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย

   หน่วยงานมีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับสูง แต่มีการคัดเลือกไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ก.พ.(นร.1006/ว 10 ลงวันที่  15 กันยายน 2548)  ซึ่งความจริงแล้วตามหนังสือด้งกล่าว จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลโดยวิธีประเมินตามแบบประเมิน ว.10 หรือวิธีการสอบคัดเลือกก็ได้  แต่ผู้บริหารเลือกใช้วิธีการสอบคัดเลือก ปัญหาจึงเกิดจากผู้บริหารวางตัวไม่เป็นกลางทำให้การคัดเลือกส่อไปในทางไม่สุจริต เป็นต้นว่าออกข้อสอบข้อเขียนเอง สอบสัมภาษณ์เอง และสถานที่จัดพิมพ์ข้อสอบก็ให้ไปพิมพ์ที่บ้านผู้บริหาร  รวมทั้งการสอบภาคปฏิบัติก็ไม่ได้กำหนดไว้ในประกาศ  แต่พอถึงวันสอบจริง ๆกลับมีการสอบภาคปฏิบัติ และอนุญาตให้คนสนิทที่มีผลประโยชน์ทาธรกิจที่เอื้อกัน นำเครื่องโน็ตบุคส่วนตัวไปใช้สำหรับสอบภาคปฏิบัติ โดยที่ผู้สอบรายอื่น ๆ ให้ใช้เครื่องกลางที่เจ้าหน้าที่จัดหาให้ทำให้การเกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบกัน ทำให้การแข่งขันไม่เสมอภาคและเป็นธรรม จากนั้นก็ประกาศรายชื่อให้คนสนิทเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก    ดิฉันจึงมีหนังสือทักท้วงว่าการกระบวนการคัดเลือกไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการพร้อมขอความเป็นธรรมให้มีการคัดเลือกใหม่ให้ถูกต้อง  แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ดิฉันจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขณะนี้เรื่องอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง     ปัจจุบันระหว่างที่รอคำพิพากษาของศาล ผู้บริหารได้จัดทำประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งโดยผู้ได้รับการคัดเลือกก็คนเดิมตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกก็เป็นตำแหน่งที่เป็นข้อพิพาทกันอยู่   ตามรายละเอียดของประกาศฯ ที่จัดทำขึ้นใหม่นี้ได้ระบุไว้ว่า ให้สามารถทักท้วงได้ภายใน 30  วัน และให้ทักท้วงได้เฉพาะประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ได้รับการคัดเลือก และผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกเท่านั้น หากมีการทักท้วงประเด็นอื่น  ถือว่าเป็นการกลั่นแกล้งโดยผู้บริหารจะดำเนินการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยตามที่เห็นสมควรต่อไป  ดิฉันเห็นว่าประกาศดังกล่าวมีความไม่ชอบกลมากโดยเฉพาะการกำหนดประเด็นการทักท้วง  เพราะตามหนังสือของสำนักงาน ก.พ. ที่ นร.1006/ว10 มีเจตนารมณ์ให้การคัดเลือกเป็นระบบ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม จึงได้กำหนดประด็นการทักท้วงไว้ 3 ประเด็น คือ

  1.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล

  2.คุณสมบัติของบุคคล

  3.ผลงานที่ขอรับการประเมิน

  ในประเด็นที่ 2 และ3  สำนักงาน กพ ที่ นร 0707.3/ว.5 ลว.12 เม.ย.2542 ได้กำหนดมาตรการลงโทษผู้แจ้งคุณสมบัติอันเป็นเท็จ และผู้ลอกเลียนผลงานของคนอื่น     ดิฉันเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวของผู้บริหารมีเจตนาที่จะแต่งตั้งให้คนสนิทดำรงตำแหน่งให้ได้ก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษา ดิฉันควรดำเนินการต่อไปอย่างไรคะ จึงเรียนขอคำแนะนำ  ดังนี้

   1. หากดิฉันทักท้วงโดยอ้างแนวปฏิบัติตาม นร.100/ว10 ผู้บริหารจะเอาผิดวินัยตามที่กล่าวอ้างไว้ในประกาศได้หรือไม่  ดิฉันควรทำอย่างไร เพราะทุกวันนี้ก็โดนกลั่นแกล้งสารพัด แต่มีกำลังใจทำงานอย่างทุ่มเท โดยจะไม่เปิดโอกาสให้เขาเอาผิดได้ และได้มีกำลังใจจากเพื่อนร่วมเป็นอย่างงานดี ซึ่งดิฉันเชื่อเสมอว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฏหมาย นอกไม่ยอมเจ็บบ้างระบบราชการก็คงไม่เป็นระบบต่อไป

   2. หากดิฉันชี้แจงให้ศาลทราบว่าผู้ถูกฟ้องได้จัดทำประกาศฯฉบับใหม่ พร้อมส่งสำเนาหนังสือทักท้วงของดิฉัน จะเป็นการถูกต้องหรือไม่คะ   เนื่องจากช่วงนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใด ๆ  โดยที่ผ่านมาดิฉันและผู้ถูกฟ้องคดีได้จัดส่งเอกสารให้ศาลดังนี้

  ผู้ถูกฟ้อง - คำให้การ  คำชี้แจง   คำให้การเพิ่มเติม  คำแถลงการ

   ดิฉัน  -    ส่งคำคัดค้านคำให้การ  2  ครั้ง   และส่งคำชี้แจงข้อเท็จจริง

  ขอขอบคุณอาจารย์มากคะ

   

   

   

  คำตอบ

  1. ถ้าคุณเห็นว่าเขาทำผิดอะไรก็ท้วงได้ และหากเขาดำเนินการทางวินัยเพราะเหตุนี้ ถึงเวลาก็อาจฟ้องไปยังคณะกรรมการคุณธรรม (ชื่อจริง ๆ คืออะไรจำไม่ได้ ที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่ที่ ก.พ.น่ะ)

  2. ทำได้ และคุณอาจขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวได้ โดยส่งคำสั่งใหม่และคำขู่ที่ห้ามไม่ให้ทักท้วงในเรื่องอื่นไปให้ศาลพิจารณาประกอบกัน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  4 กรกฎาคม 2556