ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048921 อยากทราบวิธีการฟ้องมตรา157ขอความรู้19 มีนาคม 2556

  คำถาม
  อยากทราบวิธีการฟ้องมตรา157

  เรียน อาจารย์ ที่เคารพ

            น้องสาวนของดิฉันรับราชการมานาน 20 ปี ทำงานซื่อตรงไม่เคยเอาเปรียบเป็นข้าราชการที่ดี และที่ผ่านมาก็เป็นรักใคร่ของผู้คับัญชาและเพื่อร่วมงาน  แต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว จู่ ๆ น้องก็พูดขึ้นว่าอยากฟ้องผู้บริหารมาตรา 157 เพราะทนมาหลายเดือนแล้ว สอบถามได้ความว่าที่หน่วยงานของเขามีการรับสมัครคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งชำนาญการพิเศษ(ซี 8 เดิม)  มีผู้สมัคร 2 คน คือตัวเขาเอง และคนที่ทำงานเดียวกัน ตังเขาเองมีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบแต่อีกคนไม่มีสมบัติ เนื่องจากดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ส่วนน้องของดิฉันดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  และตำแหน่งที่เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  ดังนีั้น ผู้มีสิทธิ์จะต้องดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี ส่วนน้องดิฉันอยู่ระดับชำนาญการมาแล้ว  7 ปี  เป็นผู้มีคุณสมบัติแต่กลับไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคนสนิทของนักการเมืองระดับชาติ ที่สามารถให้การสนับสนุนให้ผู้มีตำแหน่งสูงในระดับกรมได้   น้องสาวดิฉันได้ทำหนังสือทักท้วงว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบและขอให้ดำเนินการทบทวนการคัดเลือก จนเวลาผ่านไป 6  เดือน ไม่ได้มีการแก้ไข ในช่วงเวลานั้นได้ทราบว่าผู้บริหารได้แต่งตั้งบุคคลนั้น ให้ดำรงตำแหน่งโดยให้คำสั่งแต่งตั้ง ให้มีผลล่วงหน้าก่อนการรับสมัครและการส่งผลงานตั้งแต่มกราคม 2555  แต่รับสมัครและคัดเลือกบุคคล ก.ค. 2555  และที่สุดน้องสาวก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อมกราคม  2556    ศาลปกครองได้มีคำสั่งรับคำฟ้อง และแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งคำใหการ และถูกฟ้องจึงยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งโดยให้เหตุผลว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย  พร้อมกับยกเลิกประกาศรับสมัคร และประกาศผลการคัดเลือก โดยให้เหตุผลว่าหลักเกณฑ์และวิธีการไม่ถูกต้อง แล้วประกาศคัดเลือกใหม่  เข้าทำนองว่าคนของเขาไม่ได้ตำแหน่ง  คนฟ้องก็จะไม่ได้ตำแหน่งด้วยเช่นกัน " แพ้ชวนตี" และปัจจุบันทั้งผู้บริหาร และผู้ได้รับการคัดเลือกร่วมกันหาเรื่องกลั่นแกล้งมาตลอด แม้จะหลายคนจะพูดประณามว่าเป็นผู้ชายแต่ทำไมชอบหาเรื่อง ไม่มีความเป็นนักกีฬา แต่เหมือนว่าเขาไม่สนใจใครจะประณามอย่างไรไม่สนใจ  ผู้ถูกกระทำก็เริ่มจะไม่อดทน ดฉันจึงเรียนถามท่านอาจารย์ว่า ถ้าเขาจะฟ้องมาตรา 157 เขาต้องทำอย่างไร ซึ่งตามที่ดฉันได้วิเคราะห์ดู หากไม่ฟ้องศาล เขาก็ไม่ยกเลิกคำสั่ง แต่พอยกเลิกคำสั่งกลับไม่พิจารณาคนที่มีคุณสมบัติที่เป็นผู้สมัครคราวเดียวกัน  แต่ในคำฟ้องน้องสาวบอกว่าขอให้ศาลช่วยเหลือเยียวยา  การฟ้อง 157 ต้องรำคำพิพากษาของศาลปกครองก่อนหรือไม่ เพราะเป็๋นพฤติกรรมที่ชัดเจ้งว่าผู้บริหารปฏิบัติมิชอบ แล้วเหตุที่ยกเลิกคำสั่งก็บอกว่าเป้นคำสั่งที่มิชอบ  ซึ่งอาจเป็นการสร้างหลักฐานส่งให้ศาล แต่ที่ฟังแม้จะยกเลิกคำสั่งตามที่ได้กล่าวอ้างในคำให้การ แต่บุคคลดังกล่าวยังปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นเหมือนเดิม เหมือนกับว่านิติไม่เป็นผุ้ดำรงตำแหน่ง แต่พฤตินัย ยังมีบทบาทและหน้าที่เดิม  จึงเรียนมาเพื่อขอคำแนะนำจากอาจารย์ด้วยคะ         

  คำตอบ

  ถ้าคดีที่ฟ้องศาลปกครองยังไม่รู้ผล ก็ควรรอฟังผลก่อน และหากเขาเปลี่ยนคำสั่งจนทำให้กระทบกระเทือนในอีกเรื่องหนึ่ง ก็ควรดำเนินการฟ้องหรือแก้ไขคำฟ้องที่ศาลปกครองให้ครอบคลุมถึงทุกเรื่อง  ตอนนี้นักการเมืองมักจะเข้ามาสั่งการหรือวิ่งเต้นมากขึ้นทุกที โดยมีข้าราชการที่อิงนักการเมืองคอยเป็นเครื่องมือให้  การรับราชการจึงลำบากหน่อย แต่ก็ต้องอดทน และค่อย ๆ ต่อสู้ไป ในการต่อสู้ก็ต้องมีสติ อย่าใช้ความโมโหหรือท้อแท้ใจ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  19 มีนาคม 2556