ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  048250 ถามเกี่่ยวกับระเบียบการปฎิบัติหน้าที่ของตำรวจabs6 พฤศจิกายน 2555

  คำถาม
  ถามเกี่่ยวกับระเบียบการปฎิบัติหน้าที่ของตำรวจ

  ผมเป็นข้าราชการตำรวจอยู่ต่างจังหวัด ทำหน้าที่สายตรวจ และได้รับการแต่งตั้งจาก สำนักงานส่งกำลังบำรุง (สกบ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ เพราะผมมีวุฒิสายก่อสร้าง โดยที่ สกบ.มีเบี้ยเลี้ยงให้ และจะต้องเขียนรายงานการก่อสร้างลงสมุดรายงานทุกวันและเซ็นชื่อกำกับ และต้องส่งรายงานการก่อสร้างให้ประธานกรรมการตรวจการจ้าง ทุกสัปดาห์

  กระผมต้องปฎิบัติหน้าที่ควบคุมงานการก่อสร้างตามระเบียบสำนักนายกฯ

  ข้อ  ๗๓  ผู้ควบคุมงาน  มีหน้าที่ดังนี้

                                  ()  ตรวจและควบคุมงาน   สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน  ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป  รายการละเอียด  และข้อกำหนดในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที

  ที่ผมไม่เข้าใจคือหลังจากที่ผมได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างแล้ว หน้าทีสายตรวจของผมก็หยุดปฎิบัติเลยใช่หรือไม่ครับ เพราะในระเบียบสำนักนายกฯ ()  ตรวจและควบคุมงาน   สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน  

  1. คำว่า "ทุกวัน" นั้นหมายถึงผมต้องเข้าไปตรวจดูงานก่อสร้างทุกวันใช้ไหมครับ

  2. ถ้าผู้รับเหมาหยุดงานก่อสร้างทั้งที่งานยังไม่เสร็จเป็นเวลานาน ทางผู้บังคับบัญชาผมสามารถสั่งให้ผมไปทำหน้าที่สายตรวจอีกได้หรือไม่ ถ้าได้มันจะขัดกับระเบียบเรื่องการควบคุมงานก่อสร้างหรือเปล่า เพราะผมยังต้องเขียนรายงานลงในสมุดทุกวัน

  3. ถ้าผมไม่อยากไปทำหน้าที่สายตรวจโดยจะอ้างหนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จาก สกบ. ตร.และระเบียบสำนักนายกฯดังกล่าวได้หรือไม่

  ขอบคุณมากครับ

  คำตอบ

  ในการทำราชการ ถ้ามัวแต่คิดหาหนทางที่จะไม่ทำงาน แล้วจะเจริญได้อย่างไรล่ะ  งานน่ะ ถ้ายิ่งทำมาก ก็ยิ่งเป็นผลดีแก่ตัวเอง  การหลีกเลี่ยงหรือหลบหลีก มีแต่โทษ ไม่ได้น้ำใจจากเพื่อนร่วมงาน ไม่ได้ความรู้ ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีความเจริญ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  6 พฤศจิกายน 2555