ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047790 การร้องขอให้พิจารณาเพื่อกลับเข้ารับราชการนายวิรัตน์4 กันยายน 2555

  คำถาม
  การร้องขอให้พิจารณาเพื่อกลับเข้ารับราชการ

  เรียน  ท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพ

  กระผมเดิมเป็นข้าราชการระดับหัวหน้าส่วนจังหวัด  ต่อมาถูกคำสั่งไล่ออกจากราชการ  และได้ร้องไปยัง กพ. ก็ยังไม่เป็นผล ต่อมาร้องต่อศาลปกครอง  จนถึงศาลปกครองสูงสุด ศาลยังคงยืนตามคำสั่งเดิม

  ต่อมา ปปช.ได้ทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริงอีก ส่งเรื่องไปยังอัยการจังหวัด อัยการสั่งไม่ฟ้อง ด้วยเอกสารสำนวนการสอบสวนที่ระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ได้ทุจริต 

  ด้วยถ้อยคำสรุปดังนี้  (...จึงเห็นว่าการกระทำของผู้ต้องหาได้กระทำไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการและหน่วยงานของรัฐ มิได้เป็นการกระทำเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฏหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น อันจะถือได้ว่ามีเจตนาทุจริต  การกระทำของผู้ต้องหาไม่มีเจตนาทุจริต  ย่อมขาดองค์ประกอบแห่งความผิดตามข้อกล่าวหา)  อัยการสั่งไม่ฟ้อง

  ขอถามท่านอาจารย์ว่า กระผมควร ร้องขอให้พิจารณาเพื่อแก้ไขคำสั่งไล่ออกหรือยกเลิกคำสั่งไล่ออก   ต้องยืนต่อ 1.   ปลัดกระทรวงต้นสังกัด  ตาม พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ส่วนที่ 7 การขอพิจารณาใหม่ มาตรา 54 (1)    

  2.   ศาลปกครอง   ตาม  พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 75 (1)

   

  คำตอบ
  คงพ้นเวลาที่จะทำอะไรได้แล้ว เพราะได้อุทธรณ์และฟ้องศาลปกครองจนถึงที่สุดแล้ว  การที่อัยการสั่งไม่ฟ้องคดีอาญา ก็เป็นเพียงประโยชน์ที่จะไม่ต้องไปเป็นจำเลยในคดีอาญา ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้ทำผิดวินัย  การทำผิดวินัยของคุณถึงที่สุดแล้วคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  4 กันยายน 2555