ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  047672 การลาช่วยภรรยาเลี้ยงบุตรหนุ่มวฟ.18 สิงหาคม 2555

  คำถาม
  การลาช่วยภรรยาเลี้ยงบุตร

  สวัสดีครับ
                 ผมรับราชการสังกัด กระทรวงสาธารณสุข มีปัญหาสอบถามถึงระเบียบการลาช่วยเหลือภรรยา
  เลียงบุตร ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ความว่า
  ส่วนที่ ๓
  การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
  ข้อ ๒๐ ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตร
  ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน
  ๙๐ วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้
  ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ
  ผู้มีอำนาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้

  ผมมีข้อสงสัยถามดังต่อไปนี้
  1.ข้าราชการทุกคนมีสิทธิ์ลาดังกล่าวใช่หรือไม่
  2.ผู้บังคับบัญชามีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ลาดังกล่าวได้หรือไม่                            3.หรืออนุญาตให้ลาได้เพียงไม่กี่วันได้หรือไม่
  4.15วันทำการหมายความว่า ไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการใช่หรือไม่
  5. หากผู้บังคับบัญชาไม่อนุญาตให้ลาผมสามารถยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมได้ที่ไหนบ้างครับ

  ผมมีข้อสงสัยจะสอบถามเพียงเท่านี้ 

                           ขอขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยชี้แจงให้กระจ่างล่วงหน้าด้วยครับ

  คำตอบ

  1. ไม่ทุกคนหรอก  เฉพาะข้าราชการที่เป็นชาย และเฉพาะที่มีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมาย และกำลังมีบุตรใหม่ ๆ เท่านั้น

  2.-3. ถ้ามีหลักฐานครบถ้วน และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ก็ต้องให้ลา ซึ่งลาได้ไม่เกิน ๑๕ วัน

  4. ใช่

  5. ร้องทุกข์ไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  18 สิงหาคม 2555