ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046208 เรื่องครม.ขึ้นเงินเดือน ป.ตรี 15,000บาท ข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการทำงานเกิน 10 ปี ไม่มีปรับฐานเงินเดือน ท่านอาจารย์มีชัย มีข้อคิดเห็นประเด็นนี้อย่างไรครับนายอักษร บุตรโคตร1 กุมภาพันธ์ 2555

  คำถาม
  เรื่องครม.ขึ้นเงินเดือน ป.ตรี 15,000บาท ข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการทำงานเกิน 10 ปี ไม่มีปรับฐานเงินเดือน ท่านอาจารย์มีชัย มีข้อคิดเห็นประเด็นนี้อย่างไรครับ

  เรื่องครม.ขึ้นเงินเดือน ป.ตรี 15,000.บาท ข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการทำงานเกิน 10 ปี ไม่มีปรับฐานเงินเดือน ท่านอาจารย์มีชัย มีข้อคิดเห็นประเด็นนี้อย่างไรครับ   ก่อนอื่น ก็ขอแสดงความยินดีด้วยที่ข้าราชการบรรจุใหม่ วุฒิป.ตรีได้เงินเดือน 15,000.บาท(รวมค่าครองชีพ)

  จึงขอถามท่าน อาจารย์มีชัย ดังนี้ครับ

  ข้อ1. เรื่องครม.ขึ้นเงินเดือน ป.ตรี 15,000บาท ข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการทำงานเกิน 10 ปี ไม่มีปรับฐานเงินเดือน ท่านอาจารย์มีชัย มีข้อคิดเห็นประเด็นนี้อย่างไรครับ..?

  ข้อ2. ข้าราชการที่ทำงานเกิน 10 ปี ไม่ได้รับอานิสงค์ เรื่องขึ้นเงินเดือน+ค่าครองชีพ ตามมติครม.ครั้งนี้เลย ครับ น่าจะไม่เป็นธรรม นะครับ ท่านอาจารย์มีชัย ว่าไหมครับ ...?

  (ข้าราชการผู้ได้ผลกระทบในประเด็นนี้ 1.ข้าราชการพลเรือน ที่ทำงานเกิน10ปี น่าจะประมาณ 1 ล้านคน และข้าราชการส่วนท้องถิ่น กทม.พัทยา,อบจ,เทศบาล และอบต. ที่มีรวมประมาณ 8,000 แห่ง จะนวนที่ได้รับผลกระทบ ประมาณ 50,000คน) โดยรัฐบาลชอบอ้างว่า ปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ 1.5 หมื่นบาทต่อเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ผมทำงานราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งปลัดอบต.รับราชการเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2540 เงินเดือน 6,360 บาท ทำงาน 10 ปี 1 ต.ค 2549 ได้เงินเดือน 15,170 บาท ปัจจุบันเงินเดือน 23,080 บาท(15ปี) กว่าจะได้เงินเดือน หนึ่งหมื่นห้า ต้องสิบปี ครับ เรื่องค่าใช้จ่าย หรือครับ ค่าน้ำมันรถ เดือนละประมาณ ห้าพันบาทผ่อนบ้าน+รถยนต์ เหลือเงินใช้จ่าย ไม่ถึงแปดพันต่อเดือนครับ และคิดว่าข้าราชการหลายๆๆท่านก็คงไม่แตกต่างกันครับ

  ข้อ3.ท่านอาจารย์ ครับ จะมีวิธีได ให้ข้าราชการทำงาน คนเก่าๆๆ+แก่ๆๆ 10 ปีขึ้นไปได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นมาบ้างครับ (ในเมื่อ ก.พ หรือ ก.พ.ร ที่ดูแลเรื่องเงินเดือนข้าราชการ น่าจะรู้เรื่องดีกับไม่ทำน่าที่แทนข้าราชการ )

  ข้อที่4. กระผมมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ มีวิธีแก้ 2 ประเด็น ครับ คือ

       4.1.ปรับฐานเงินเดือนข้าราชการ เพิ่ม ปีละ 10 % เป็นเวลา 3 ปี โดยเท่าเทียมกัน พร้อมมติครม.เรื่องนี้

       4.2 ให้เงินค่าครองชีบ(ค่าประสบการณ์ทำงาน) ดังนี้

       -กรณีที่1.ข้าราชการบรรจุใหม่มีวุฒิต่ำกว่าป.ตรี เงินเดือน+ค่าครองชีพ  ตามนโยบายรัฐบาลหาเสียงเงินเดือน 9,000 บาท(เฉลี่ยวันละ 300 บาท) เพื่อความแตกต่างกับข้าราชการเดิม ก็ให้ค่าประสบการข้าราชการที่ทำงานเดิมปีละ 300 บาทแต่ไม่เกินสิบปี  3,000บาท เช่น ทำงานมา 5ปี เงินเดือน 10,200บาท เมื่อรวมค่าประสบการณ์ 5 ปีปีละ300 ก็เท่ากับ(1,500บาท)รับเงินเดือนละ11,700บาท

      -กรณีที่2. วุฒิป.ตรี บรรจุใหม่เงินเดือน+ค่าครองชีพ 15,000บาท เฉลี่ยวันละ 500 บาท ตามนโยบายรัฐๆหาเสียง ข้าราชการเก่าก็ให้ค่าประสบการณืปีละ 500บาท แต่ไม่เกินสิบปี(5,000บาท) เช่นผม ทำงานมา 15 ปี ปัจจุบันเงินเดือน 23,080 บาท ค่าประสบการณ์ปีละ 500 บาท เกินสิบปีรับ 5,000 บาท รวมรับเงินเดือนเดือนละ 28,080บาทต่อเดือน เป็นต้น

    ก็นำเรียนถามท่านอาจรย์มีชัย ด้วยครับ 

   ด้วยความเคารพอย่างสูง

  ขอให้ท่านอาจารย์มีชัย

  โชคดี มีชัย     ครับ     

            นายอักษร    บุตรโคตร                
      ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ
                1 กุมภาพันธ์ 2555

  p-aksorn31@windowslive.com 

  เวบอบต.บางกล่ำ

  http://www.bangklam.go.th/modules/news/index.php?mode=detail1&id=31557

  ข้อมูลมติครม. 31 มกราคม 2555

  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 31 มกราคม ได้เห็นชอบกฎ ก.พ.ว่าด้วยเรื่องการรับเงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. .... เพื่อปรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการ 1.5 หมื่นบาทต่อเดือนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555


  สำหรับโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการใหม่จะเป็นดังนี้


  ในปีที่ 1 ข้าราชการวุฒิ ปวช.จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 7,620 บาท ขั้นสูง 8,080 บาท ในปีที่ 2 จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ 9,000 บาท อัตราขั้นสูง 9,900 บาท, ข้าราชการวุฒิ ปวส.ในปีที่ 1 จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 9,300 บาท ขั้นสูง 9,860 บาท ปีที่ 2 จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ 10,500 บาท ขั้นสูง 11,550 บาท, ข้าราชการวุฒิ ป.ตรี ในปีที่ 1 จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 11,680 บาท ขั้นสูง 12,390 บาท ในปีที่ 2 จะปรับเพิ่มเป็นเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท ขั้นสูง 16,500 บาท


  ส่วนข้าราชการวุฒิ ป.โท จะมีเงินเดือนขั้นต่ำในปีที่ 1 จำนวน 15,300 บาท ขั้นสูง 16,220 บาท และในปีที่ 2 จะมีเงินเดือนขั้นต่ำ 17,500 บาท และขั้นสูง 19,250 บาท


  ทั้งนี้ เมื่อคำนวณจากฐานเงินเดือนปัจจุบันของข้าราชการวุฒิ ป.ตรี ที่รับอยู่จำนวน 9,140 บาท กับฐานเงินเดือนขั้นต่ำที่จะถูกปรับเพิ่มในปีที่ 2 เท่ากับว่า เงินเดือนจะได้ปรับขึ้นถึง 64% ส่วนวุฒิ ป.โท จะปรับขึ้น 45% จากฐานเงินเดือนปัจจุบัน 12,000 บาท และ วุฒิ ป.เอก ปรับขึ้น 24% จากฐานปัจจุบัน 17,000 บาท อย่างไรก็ตาม การปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ 2 ครั้งดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุในปีที่ 1


  และปีที่ 2 ตามบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยปรับเงินเดือนชดเชยให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับราชการในตำแหน่งระดับแรกบรรจุ ก่อนวันที่มาตรการนี้มีผลบังคับอย่างน้อย 10 ปี ผลจากการปรับเงินเดือนชดเชย จะต้องไม่ทำให้ผู้ซึ่งเคยได้รับเงินเดือนสูงกว่า กลายเป็นผู้ได้รับเงินเดือนต่ำกว่าผู้ดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดียวกัน ที่บรรจุในวุฒิเดียวกัน

  คำตอบ

  1. ไม่มีความเห็นหรอกครับ เพราะรัฐบาลก็บอกตรง ๆ ว่าเป็นการปรับตามนโยบายที่หาเสียงไว้  ตอนหาเสียงเขาก็บอกอยู่แล้วว่าจะปรับให้ปริญญาตรีได้ ๑๕,๐๐๐ บาท คนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ติดใจว่า แล้วคนที่ทำงานอยู่เก่าจะทำอย่างไร ทุกคนพอใจที่คนจบปริญญาตรีได้ ๑๕,๐๐๐ บัดนี้รัฐบาลก็ทำตามสัญญาแล้ว จะไปว่าอะไรได้เล่า   ต่อไปเวลาใครเขาหาเสียงถ้าไม่แน่ใจอย่างไรก็ต้องถามเขาเสียให้ถ่องแท้ อย่าไปนึกเอาเองว่า แล้วเขาจะขึ้นให้เป็นลูกระนาด

  2. เมื่อเงินเดือนเกิน ๑๕,๐๐๐ แล้ว ก็ถูกต้องตรงตามนโยบายที่หาเสียงแล้ว

  3. ก.พ. กับ ก.พ.ร. เขาก็ต้องทำตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อรัฐบาลมีนโยบายเพียงเท่านี้ เขาจะไปทำให้เกินนโยบายได้อย่างไร  เพราะรัฐบาลเป็นคนอนุมัติงบประมาณ

  4. ข้อเสนอของคุณก็ดีอยู่ แต่ใครจะขึ้นให้ล่ะ แล้วจะเอาเงินที่ไหน  คงต้องรอไปอีก ๓ ปีกว่า เลือกตั้งคราวหน้า ก็ถามไถ่เสียให้ละเอียดก่อนจะลงคะแนนเลือกใคร   ข้าราชการน่ะยังดี ถึงอย่างไรถ้าเงินเดือนไม่ถึง ๑๕,๐๐๐ ก็ได้ขึ้นกันทั่วหน้า แต่พนักงานของมหาวิทยาลัยนี่สิ รัฐบาลท่านบอกว่าไม่ขัดข้องที่จะปรับให้ แต่ให้ไปหาเงินเอาเอง


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  1 กุมภาพันธ์ 2555