ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  046175 ขอเพิกถอนมติ ครม.ปี 2536เล็ก26 มกราคม 2555

  คำถาม
  ขอเพิกถอนมติ ครม.ปี 2536

  ผมเคยรับราชการมา24ปี แต่ ปี 2549 ถูกคำสั่งจังหวัดให้ไล่ออกจากราชการ ฐานขาดราชการเกิน15วันตั้งแต่ 6 มิ.ย. 2549  โดยไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ ต่อมา 1 ส.ค. 2554 ผมไดักลับเข้ารับราชการใหม่ในตำแหน่งเงินเดือนระดับเดิม แต่จากสอบถามกรมบัญชีกลางในการคำนวณบำเหน็จบำนาญในกรณีต่อไปในอนาคตไม่สามารถนำอายุราชการเก่าก่อนถูกไล่ออกมาคำนวณได้  ผมพิจารณาแล้วว่า ผู้ที่ออกหลักเกณฑ์ในกรณีขาดราชการเกิน15วันเพิ่งมีมติ ครม. ปี 2536 สมัยนายกชวน หลีกภัย เป็นนายกฯ มีนางทิพาวรรณ เมฆสวรรค์ เป็นเลขา ก.พ. กำหนดเพิ่มเติมจากเดิมให้กรณีทุจริต ให้ลงโทษไล่ออกสถานเดียวเท่านั้น มาเพิ่มกรณีขาดราชการเกิน15วัน ให้ไล่ออกอีกด้วย  อันมีผลห้ผู้ได้รับโทษกรณีขาดราชการนี้ ต้องถูกไล่ออก(เดิมโทษสูงสุดไม่ถึงไล่ออก) ทำให้ถูกตัดสิทธิเกี่ยวกับการรับบำเหน็จบำนาญ และกรณีกลับเข้ารับราชการใหม่ก็ไม่สามารถนำอายุราชการเก่ามาคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ กระผมเห็นว่าเป็นการรังแกและไม่เป็นธรรมแก่ข้าราชการในกรณีผู้ที่ถูกไล่ออกฐานขาดราชการนี้เป็นอย่างมาก ทั้งๆที่เขาเคยรับราชการมาอย่างดี แต่มาพลาดกับกรณีนี้ซึ่งมีหลายสาเหตุในช่วงชีวิตขณะนั้น เสมือนกับได้รับโทษประหารชีวิต กระผมอยากจะทราบว่าจะเรียกร้องความเป็นธรรมนี้ได้อย่างไร จะสามารถฟ้องศาลปกครองให้ยกเลิกมติ ครม ปี 2536 เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้หรือไม่ เพื่อข้าราชการที่ถูกลงโทษตั้งแต่ปี

  2536 มาถึงปัจจุบันจะได้สิทธิบำเหน็จบำนาญคืน และหากได้กลับเข้ารับราชการใหม่จะได้สามารถนำอายุราชการเดิมมาคำนวณบำเหน็จบำนาญได้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการที่ผิดพลาดเพียงเสี้ยวเดียวของฃีวิตราชการแต่ต้องถูกตัดสิทธิ์ที่เคยรับราชการสะสมมานาน  จึงขอกราบขอความเมตตาท่านอาจารย์ว่าจะมีแนวทางใดที่จะเรียกร้องสิทธิดังกล่าวคืนมาได้

  ในความเห็นส่วนตัวอาจเข้าข้างตัวเองบ้าง ผมว่าไม่น่าจะมีโทษตัดสิทธิ์ที่เขาเคยสะสมมานานย้อนหลังก่อนถูกลงโทษ และโทษนี้ไม่น่าจะถึงขั้นไล่ออก ให้ปลดออกโดยมีบำเหน็จบำนาญก็ถือว่าสาสมแล้ว 

  กราบขอบพระคุณอาจารย์ครับ

   

  คำตอบ
  การรับราชการนั้น แม้ดูผิวเผินจะสะดวกสบาย ง่าย มาบ้างไม่มาบ้างก็ไม่มีใครว่าอะไร  แต่เขาก็มีกฎเกณฑ์อยู่มาก ใครเข้ามารับราชการแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกัน และต้องระมัดระวังไม่ไปทำการฝ่าฝืนเข้า การละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันเกิน ๑๕ วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควรนั้น กฎหมายเขากำหนดชัดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เวลาจะลงโทษไม่ต้องสอบสวนก็ได้ เพราะถือว่าเป็นความผิดที่ชัดแจ้ง  เวลาที่เขากำหนดโทษไว้เป็นเกณฑ์นั้น เขาไม่ได้นึกถึงคุณหรือใครเป็นการเฉพาะหรอก เขาคำนึงแต่ว่าเมื่อทำให้ราชการเสียหาย เขาก็กำหนดเกณฑ์ขึ้นไว้ ถึงจะเลิกเกณฑ์นั้นในวันนี้ คุณก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไร เพราะการที่ไม่อาจนับเวลาราชการต่อเนื่องได้นั้น เป็นการกำหนดไว้ในกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีก็ไปแก้ไขไม่ได้   เมื่อโชคดีได้กลับมารับราชการอีกหนหนึ่ง ก็ทำให้ดีระมัดระวัง หมั่นศึกษาระเบียบข้อบังคับของราชการไว้ให้ดี จะได้ไม่ผิดพลาดอีก
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  26 มกราคม 2555