ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  045509 กรณีตัวอย่างที่เป็นปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้ารับราชการครู ดังนี้นายสงสัย17 สิงหาคม 2554

  คำถาม
  กรณีตัวอย่างที่เป็นปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้ารับราชการครู ดังนี้

  เรียน  ท่านมีชัย ฤชุพันธุ ที่เคารพอย่างสูง

                  ข้าพเจ้ามีกรณีตัวอย่างที่เป็นปัญหาในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครสอบเข้ารับราชการครู ดังนี้

  ๑.      นาย ก. สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย สอบได้ลำดับที่ ๑ และถูกเรียกตัวมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ โรงเรียน ข.สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ค.เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู

  ๒.     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค.ได้ส่งตัวนาย ก.ไปพิมพ์นิ้วมือที่สถานีตำรวจภูธร ง.เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากร ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔

  ๓.     วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สถานีตำรวจภูธร ง. ส่งผลการตรวจสอบประวัติของนาย ก. มาให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ค.ทราบ ปรากฏว่านาย ก. มีประวัติ “การต้องหามีเมท

          แอมเฟตามีนซึ่งเป็ยาเสพติดประเภท ๑(ยาบ้า)ไว้ในครองครอง ๑ เม็ด เหตุเกิดที่ตำบล จ. เมื่อวันที่๒๕ เมษายน  ๒๕๔๐

  ๔.     ศาลพิพากษา เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๐ คดีดำที่ ๑๙๘๒/๔๐ คดีแดงที่ ๑๗๔๕/๔๐ จำคุก นาย ก.๖ เดือน และปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด ๒ ปี กำหนดเงื่อนไขให้จำเลยทั้งสองมารายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติและทำกิจกรรมบริการสังคม ๑ ครั้ง”

  จากกรณีเหตุการณ์ดังที่กล่าวมาข้าพเจ้าขอเรียนถามท่านมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็นข้อๆ ดังนี้

  (๑)           นาย ก.ขาดคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับราชการครู เพราะเป็นผู้เคยถูกศาลพิพากษาจำคุก หรือไม่

  (๒)        นาย ก ขาดคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับราชการครู เพราะเป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดีงามหรือไม่

  (๓)         ตามมาตร ๔ แห่ง พ.ร.บ.ล้างมลทิน ฯ พ.ศ.๒๕๕๐ ถือว่านาย ก เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับโทษใช่หรือไม่

  (๔)         หากนาย ก.ไม่ขาดคุณสมบัติในข้อ (๑)และ(๒) โดยได้รับการล้างมลทินตามข้อ (๓)แล้ว จะพิจารณาให้

  นาย ก. เป็นผู้มีคุณสมบัติสมัครเข้ารับราชการครู ตามมติ ค.ร.ม.เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ เรื่อง การให้โอกาสผู้ติดเชื้อเอดส์ คนพิการ และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งพ้นจากสภาพการใช้ยาเสพติดเข้าทำงาน หรือรับการศึกษาต่อในหน่วยงานภาครัฐได้หรือไม่

   

                 ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

                      นายสงสัย ที่รอคอย

    ประธานคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติ

  คำตอบ

  1.  ไม่

  2.  ไม่แน่ ขึ้นอยู่กับมาตรฐานของหน่วยงาน

  3.  ไม่ใช่ เพราะ นาย ก.ไม่เคยได้รับโทษอยู่แล้ว จะมีหรือไม่มีกฎหมายล้างมลทิน นาย ก. ก็ไม่เคยได้รับโทษ

  4. ไม่ทราบ เพราะไม่เคยเห็น มติ ครม.ดังกล่าว


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  17 สิงหาคม 2554