ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  044100 กรอบเวลาการโต้ตอบหนังสือควรเป็นอย่างไรระบบราชการ24 มีนาคม 2554

  คำถาม
  กรอบเวลาการโต้ตอบหนังสือควรเป็นอย่างไร

  เรื่อง       กรอบเวลาการโต้ตอบหนังสือควรเป็นอย่างไร

  เรียน       ท่านอาจารย์มีชัย  ฤชุพันธ์

                                  ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่า หน่วยงานระดับกรมในกระทรวงหนึ่ง ได้เสนอรายชื่อข้าราชการระดับกรม ให้ปลัดกระทรวงออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการคัดเลือกข้าราชการของกรมที่เสนอรายชื่อมา     จึงมีหนังสือถามไปที่กรมนั้น เพื่อขอทราบคำชี้แจงโดยให้ส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาด้วย  (แต่ไม่ได้กำหนดเวลาว่าจะต้องตอบภายในเวลาเท่าใด) เมื่อกรมได้รับหนังสือแล้ว กลับนิ่งเฉย     ไม่ตอบหนังสือของปลัดกระทรวง แม้เวลาจะล่วงเลยไปแล้ว 1 เดือน

                                  จึงขอเรียนถามท่านอาจารย์ว่า

                                  1.     กรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดกรอบเวลาไว้  การโต้ตอบหนังสือระหว่างกรมกับกระทรวง ควรมีกรอบระยะเวลาอย่างไร

                                  2.     กรมมีความผิดหรือไม่ที่ไม่ตอบหนังสือหรือตอบล่าช้าเกินกว่าเหตุ

                                  3.     ถ้าผู้ถามไม่ติดตามคำตอบจะมีความผิดหรือไม่อย่างไร

                                  4.     กรณีนี้ถ้าผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดปล่อยให้เรื่องยืดเยื้อออกไปโดยไม่มีการแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งที่ว่างนั้น ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นมีความผิดหรือไม่  ถ้าผิดผิดตามกฎหมายใด มาตราใด

  คำตอบ
  ควรถามไปที่ ก.พ.ร. หรือ ก.พ.
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  24 มีนาคม 2554