ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • เรียกค่าไถ่
 •  
 • เกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
 •  
 • ข้าราชการกับธุรกิจ
 •  
 • การหนีทหาร
 •  
 • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  041624 ก.พ.ค.มีมติยกเลิกคำสั่ง มท.แต่งตั้งนายอำเภอ(อำนวยการสูง)ถูกต้องหรือไม่นายสันติชัย คงเถลิงศิริวัฒนา25 สิงหาคม 2553

  คำถาม
  ก.พ.ค.มีมติยกเลิกคำสั่ง มท.แต่งตั้งนายอำเภอ(อำนวยการสูง)ถูกต้องหรือไม่

  ตามที่ ก.พ.ค.มิมติให้ มท.ยกเลิกคำสั่งที่ 28/2553 แต่งตั้งนายอำเภอ(อำนวยการสูง) จำนวน 41 ราย นั้น ขอเรียนถามว่า

  1. ก.พ.ค.ดำเนินการเกินอำนาจหน้าที่หรือดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การอ้างว่า มท.ทำผิดกฎหมาย   ก.พ.ค. มีอำนาจชี้ขาด หรือไม่อย่างไร กระทรวงมหาดไทย จะต้องปฎิบัติตามมติ ก.พ.ค. (ซึ่งผมเห็นว่าไม่ชอบ)หรือไม่

  2. เจตนารมย์ของ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน ที่ให้อำนาจ ก.พ.ค.ในการพิทักษ์ระบบคุณธรรม น่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการให้ความเป็นธรรมกับผู้ร้องเรียน กรณีไม่ได้รับการแต่งตั้ง หรือกรณีได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องไม่ได้รับความเป็นธรรมจริง จึงให้กระทรวง กรม ปฎิบัติให้ความเป็นธรรมแก่บุคคลนั้น การสั่งให้ยกเลิกคำสั่งซึ่งกระทบต่อบุคคลอื่นถึง 41 คน แบบเหมารวมโดยไม่ให้โอกาสแก่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งชี้แจงเหตุผล เป็นการกระทำที่ถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่อย่างไร

  3. กระผมเป็นคนหนึ่งที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากมติของ ก.พ.ค.ดังกล่าว ซึ่งได้รับการแต่งตั้งด้วยความชอบธรรม โดยมีทั้งความอาวุโส(สูงสุด) มีผลงานดีเด่น เช่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการจัดที่ว่าการอำเภอดีเด่นเพื่อบริการประชาชน ของกรมการปกครอง  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  นายอำเภอของประชาชนระดับจังหวัด  จะร้องขอความเป็นธรรมจากใคร ฟ้องต่อศาลปกครอง ได้หรือไม่อย่างไร

      

  คำตอบ
  คนที่เสียหายเพราะถูกยกเลิกคำสั่ง ก็อาจฟ้องศาลปกครองได้  การถามว่า ก.พ.ค.สั่งโดยชอบหรือไม่ เป็นธรรมหรือไม่ เห็นจะตอบไม่ได้ เพราะเป็นอำนาจของ ก.พ.ค. ซึ่งกฎหมายเปิดช่องให้มีการอุทธรณ์หรือฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้อยู่แล้ว
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 สิงหาคม 2553